Als een van de winnaars van de – mede door de MRA mogelijk gemaakte – What Design Can Do – Clean Energy Challenge werkt het Iconic Energy Storage team aan een duurzame transformatie van watertorens. Met het concept worden leegstaande watertorens hergebruikt als energie opslagsysteem.

Iconic Energy Storage biedt een uitkomst voor het integreren van duurzame energie in de beperkte ruimte van de Metropoolregio Amsterdam en binnen de strenge heersende monumentale wet- en regelgeving. Op een esthetische wijze wordt een oplossing gecreëerd om duurzame energie te integreren in het landschap, gebruikmakend van bestaande ruimte en tegelijkertijd met behoud van cultureel erfgoed.

Het principe is gebaseerd op het bewezen systeem van ‘hydropower’; water omhoog pompen (naar boven gelegen bassin) als er een overschot is van (duurzame) energie en omlaag laten stromen bij een tekort. Via een turbine wordt de energie teruggewonnen en teruggeleverd aan het net of direct gebruikt. Met minimale aanpassingen krijgt een watertoren weer nieuwe waarde. Opslag is cruciaal voor een transitie naar 100% duurzame energie.