Het netwerk aan publieke laadpunten op straat groeit snel. Maar er is meer werk aan de winkel. Het snelladen en privaat laden vraagt onze grote aandacht. Want waar moet je allemaal aan denken als je aan de slag wilt met snelladen? Welke gebruikersgroepen zijn er, wat is hun laadbehoefte en welke rol heeft de gemeente? Het plan van aanpak dat MRA-Elektrisch voor de regio Noordwest heeft opgesteld geeft houvast.

Naast informatie over de behoefte aan snelladen in regio Noordwest bevat het plan concrete acties om de realisatie van snelladers te bevorderen. Het plan besteedt onder meer aandacht aan verschillende gebruikersgroepen, zoals personenvervoer, logistiek (zwaar en licht) en taxi- en doelgroepen­vervoer.

Plan van Aanpak ‘Snelladen in de regio Noordwest’>>