In een tweedelige podcastserie geeft Klaske Kruk van Circularities een beeld van de wereld van circulaire economie bij decentrale overheden. Dat doet ze samen met drie bestuurders en staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

De bestuurders hebben allen een andere context en middelen tot hun beschikking, maar streven alle drie naar een circulaire regio. Aan het woord komen:

  • Sander Mager, dagelijks bestuurder bij het waterschap Amstel Gooi en Vecht en bestuurslid van de Unie van Waterschappen
  • Gert Vos, wethouder in de gemeente Hoogeveen en lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu
  • Sander de Rouwe, gedeputeerde in de provincie Friesland en namens de 12 provincies de coördinator op het gebied van circulaire economie bij IPO

Samen met deze drie bestuurders bespreekt Klaske Kruk goede voorbeelden, aandachtspunten, rollen die je als decentrale overheid kan spelen in een circulaire economie en samenwerkingsmogelijkheden. Ze evalueert wat gezonde ambities zijn bij circulair beleid en hoe je beleid maakt dat daadwerkelijk te realiseren is. De podcasts worden aangeboden door Circularities, VNGIPO en de Unie van Waterschappen.

Naar de podcasts >>