Alle activiteiten worden begeleid door een lid van het kernteam Circulaire Economie. Daarnaast is voor de uitwerking inbreng vanuit de MRA-overheden nodig.

De inbreng van alle MRA-partners wordt gebundeld via de projectgroep Circulaire Economie. Alle deelregio’s – Amsterdam, Almere, Lelystad, Gooi en Vecht, Amstelland-Meerlanden, Zuid-Kennemerland, IJmond en Zaanstreek-Waterland – zijn hierin vertegenwoordigd. Ook de beide provincies hebben een vertegenwoordiger. Het team is als het ware een soort vooruitgeschoven post, dus aarzel niet om bij vragen contact met een lid op te nemen.

Alvorens iets aan de platforms voor te leggen, wordt dit besproken in het projectteam. Via de vertegenwoordiger uit de ‘eigen’ deelregio of provincie kan vooraf intern afstemming plaatsvinden. Met het oog hierop worden agendastukken tenminste tien dagen voorafgaand aan een vergadering aan de leden van het projectteam toegezonden. Iedere MRA-collega kan, als hij of zij dat wil, ook de stukken ontvangen. Geef dit aan bij Jonne Grote (j.groote@amsterdam.nl).

Projecteamleden
De samenstelling van het projectteam is als volgt:

Almere Sander van Voorn svvoorn@almere.nl
Amstelveen Saskia Zorge s.zorge@amstelveen.nl
Amsterdam Karin ter Steege K.ter.Steege@amsterdam.nl
Amsterdam Rene Koop r.koop@amsterdam.nl
Amsterdam Sebastiaan Jacobs Sebastiaan.Jacobs@amsterdam.nl
Diemen Jowan Kelderman jowan.kelderman@diemen.nl
Diemen Mark de Kuster Mark.de.Kuster@diemen.nl
Flevoland Angelique Hoek Angelique.Hoek@flevoland.nl
Flevoland Bob van Lanen bob.vanlanen@flevoland.nl
Haarlem Christiana van Lammeren cvanlammeren@haarlem.nl
Haarlem Joram de Ruijter jderuijter@haarlem.nl
Haarlem Jose Kanda-Glas j.kanda@haarlem.nl
Haarlemmermeer Kornelis de Jong kornelis.de.jong@haarlemmermeer.nl
Lelystad Guido Vermeer gfm.vermeer@lelystad.nl
Noord-Holland H Hermans hermansh@noord-holland.nl
Noord-Holland Jessica Schonewille schonewillej@noord-holland.nl
Regiogv Marc Maassen m.maassen@regiogv.nl
Uithoorn Richard Zwiers RIchard.Zwiers@uithoorn.nl
Zaanstad Femke Nagel f.nagel@zaanstad.nl
Zaanstad Ruben Zondervan r.zondervan@zaanstad.nl
Zaanstad Wouter van der Heijde w.heijde@zaanstad.nl
Amecboard Claire Teurlings c.teurlings@amecboard.com
Odijmond Herbert Dekkers hdekkers@odijmond.nl
Odnzkg Arjen Snijder Arjen.Snijder@odnzkg.nl
Odnzkg Wolfgang Richert Wolfgang.Richert@odnzkg.nl
Rominwest Atef Hamdy atef.hamdy@rominwest.nl
C-Creators Merel Stolker merel@c-creators.org
C-Creators Jelle Buikema jelle@c-creators.org
Haarlem Lex Hendriksen ahendriksen@haarlem.nl
Hang10 Milan Bijl milan@hang10.company
Iprnormag Marten Boels martenboels@iprnormag.nl
MRA Edwin Oskam E.Oskam@amsterdam.nl
MRA Jonne Groote j.groote@amsterdam.nl
MRA Najat Azogagh nazogagh@almere.nl

 

Jaarkalander Team Circular
Bekijk het overzicht van de data en tijdstippen van de overleggen van Team Circulair:

Jaarkalander Team Circulair