Om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken gaat de provincie samenwerken met gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s. Ook komt er een nieuwe subsidie beschikbaar.

De aanpak van de provincie staat in de notitie Klimaatadaptatie Noord-Holland. Hierin staan ook de verantwoordelijkheden en de thema’s waarop de provincie de samenwerking zoekt met partners. Deze notitie is door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Ook wil de provincie gemeenten stimuleren tot meer maatregelen en helpen met een betere inrichting voor het klimaat. Hiervoor komt vanaf 19 maart 2020 een nieuwe subsidie beschikbaar. Per jaar is er € 900.000 beschikbaar voor gemeenten. Er kan maximaal € 100.000 per project worden aangevraagd. Elke gemeente krijgt een budget van maximaal € 10.000 om vooraf een onderzoek uit te laten voeren.

De subsidieregelingen voor gemeenten zijn online terug te vinden in het Loket: