Het zag er afgelopen najaar al rooskleurig uit voor het wijkinitiatief SpaarGas Ramplaankwartier. Met dit initiatief willen bewoners een eigen zonnewarmtenet opzetten om zo van het gas af te gaan. Maar met nog eens 4 miljoen subisidie van het Rijk, staan nu alle lichten op groen.

Eelco Fortuijn, initiatiefnemer van SpaarGas, is heel blij met de subsidie. “Hiermee kunnen we een lang gekoesterde droom waarmaken. We begonnen een aantal jaar geleden met een groep wijkbewoners vanuit de overtuiging dat het mogelijk is om onze woningen goedkoop en duurzaam te verwarmen”, zegt hij in een eerste reactie. “Sindsdien groeit de steun in de wijk en heeft al meer dan een kwart van de huishoudens aangegeven mee te willen doen. En met de ontwikkeling van de gasprijs en toenemende klimaatproblemen neemt de urgentie alleen maar toe. Waarom zouden we nog aardgas blijven verstoken als we tegen dezelfde of misschien wel lagere kosten zelf onze warmte en elektriciteit kunnen opwekken in de wijk?”

Warmtenetwerk
Fortuijn is samen met een aantal andere buurtbewoners met hun eigen WijkEnergie Bedrijf vier jaar bezig geweest om het project van de grond te krijgen. Het is de bedoeling dat er zomers gezamenlijk warmte wordt opgeslagen via speciale zonneboilers, die weer in de winter gebruikt kan worden om de huizen mee te verwarmen.

In oktober 2021 stemde de gemeenteraad van Haarlem al in om garant te staan voor de financiering van 7 miljoen euro, waarmee het project een stap dichterbij kwam. Voor de gemeente Haarlem is het de grootste duurzaamheidssubsidie die de stad tot nog toe ontving en een belangrijke stap in de ambitie om de stad Haarlem in 2040 aardgasvrij te laten zijn.

Bron: nhnieuws.nl