Om de juiste beslissingen te kunnen nemen en om het effect van maatregelen goed in te kunnen schatten, is inzicht nodig. Dit geldt zowel voor inzicht in de huidige situatie als inzicht in het effect van bepaalde maatregelen. De MRA is daarom opdrachtgever van een groot aantal onderzoeken en rapporten. In dit overzicht vermelden wij naast onderzoeken en rapporten die in opdracht van de MRA werden uitgevoerd ook die onderzoeken en rapporten waarvan wij denken dat ze zinvol bij het behalen van onze gezamenlijke duurzaamheidsambities.

TitelOpdrachtgeverUitgevoerd door
In opdracht van MRA
Grand Design Warmte MRAMRA Projectgroep warmtekoudeWarmte is cool
Grand Design 2.0MRA Projectgroep warmtekoudeWarmte is cool
Innovatieprogramma Smart Energy SystemsMRADHV
MetropoolregioAmsterdam: route naar energieneutraliteitMRACE Delft
Routekaart duurzame warmte in de Metropoolregio AmsterdamMRA Projectgroep warmtekoudeWarmte is cool
Jaarplan MRA inzet op het dossier energietransitie 2019Metropoolregio AmsterdamEdwin Oskam
Eindrapport Evaluatie MRA WK programmaMetropoolregio Amsterdam
In opdracht van anderen
Economische kansen en bedreigingen energietransitieProvincie Noord-HollandBuck Consultants International
Flevolandse
Energieagenda
Flevolandse Energieagenda
Nationale kosten energietransitie in 2030De ministeries van Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu
PBL (ondersteund door ECN)
Publicaties Dutch Data Centers
Ruimtelijke verkenning energietransitie MRAIn opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Provincie Noord-Holland in samenwerking met Provincie Flevoland en Metropoolregio Amsterdam (MRA)Consortium van marco.broekman urbanism research architecture, Posad en ECN
Regionale Energie Strategie Gooi en VechtstreekRegionale Energie Strategie Gooi en Vechtstreek
Staat van de energietransitie Noord-Hollandprovincie Noord-HollandECN
Toekomstscenario's datacenters MRAAmsterdam Economic BoardStratix
Voorstel voor hoofdlijnen van het KlimaatakkoordMinisterie van Economische Zaken en Klimaat Klimaatberaad
Warmtetransitie Gebouwde Omgeving - Aardgasloos
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Marlies Lambregts en Patrick Teunissen