De MRA-overheden zetten zich in voor de transitie naar een volledig circulaire regio. In deze regio mag geen afval meer ontstaan, worden producten en grondstoffen hergebruikt en kopen overheden 100% circulair in.

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen en om het effect van maatregelen goed in te kunnen schatten, is inzicht nodig. Dit geldt zowel voor inzicht in de huidige situatie als inzicht in het effect van bepaalde maatregelen. De MRA is daarom opdrachtgever van een aantal onderzoeken en rapporten. In dit overzicht vermelden wij naast onderzoeken en rapporten die in opdracht van de MRA werden uitgevoerd ook die onderzoeken en rapporten waarvan wij denken dat ze zinvol zijn bij het behalen van onze gezamenlijke duurzaamheidsambities.

TitelOpdrachtgeverUitgevoerd door
In opdracht van MRA
Grand Design Warmte MRAMRA Projectgroep warmtekoudeWarmte is cool
Grand Design 2.0MRA Projectgroep warmtekoudeWarmte is cool
Innovatieprogramma Smart Energy SystemsMRADHV
MetropoolregioAmsterdam: route naar energieneutraliteitMRACE Delft
Routekaart duurzame warmte in de Metropoolregio AmsterdamMRA Projectgroep warmtekoudeWarmte is cool
Jaarplan MRA inzet op het dossier energietransitie 2019Metropoolregio AmsterdamEdwin Oskam
Eindrapport Evaluatie MRA WK programmaMetropoolregio Amsterdam
In opdracht van anderen
Economische kansen en bedreigingen energietransitieProvincie Noord-HollandBuck Consultants International
Flevolandse
Energieagenda
Flevolandse Energieagenda
Nationale kosten energietransitie in 2030De ministeries van Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu
PBL (ondersteund door ECN)
Publicaties Dutch Data Centers
Ruimtelijke verkenning energietransitie MRAIn opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Provincie Noord-Holland in samenwerking met Provincie Flevoland en Metropoolregio Amsterdam (MRA)Consortium van marco.broekman urbanism research architecture, Posad en ECN
Regionale Energie Strategie Gooi en VechtstreekRegionale Energie Strategie Gooi en Vechtstreek
Staat van de energietransitie Noord-Hollandprovincie Noord-HollandECN
Toekomstscenario's datacenters MRAAmsterdam Economic BoardStratix
Voorstel voor hoofdlijnen van het KlimaatakkoordMinisterie van Economische Zaken en Klimaat Klimaatberaad
Warmtetransitie Gebouwde Omgeving - Aardgasloos
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Marlies Lambregts en Patrick Teunissen

TitelUitgevoerd door
Circulair algemeen/grondstofstromen
Algemeen
Rapport Energie uit biomassa in de MRA Royal HashkoningDHV
Ontwikkelplan Circulaire Economie MRAOntwikkelplan Circulaire Economie
Building ValueThe Community of Practice
Memo Vertaling strategische Visie Biomassa naar Klimaattafels
Amsterdam Circulair Evaluatie en handelings-perspectievenCircle Economy en
Copper
Circulair Noord-hollandCircle Economu/Provincie Noord-Holland
Circulair Inkopen-in 8 stappen Copper8 & Rijkswaterstaat
Energie- en grondstoffentransitie
Meten met twee maten Planbureau voor de Leefomgeving
GrondstoffenatlasRoyalHaskoningdHV, FaBrications en Circle Economy
Mogelijke business modellen in de circulaire economie van de MRA HorYzon
Gebiedsgericht inzamelen bedrijfsafval helpt binnenstad
Rapport onderzoek inzameling en verwerking kunststof, luiers en textiel
Circulair inkopen
Programma van EisenFlyer Inkopen
De hoogste circulair tijd!Nationale denktank
Handreiking asfalt en betonHandreiking asfalt en beton
Handreiking kantoorinrichtingHandreiking kantoorinrichting
Handreiking cateringHandreiking catering
Advies regionaal inkopen MRA Dirkzwager
Actieplan 2017-2020 Maatschappelijk Verantwoord InkopenActieplan 2017-2020 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
Klimaatneutrale en circulaire inkoopKlimaatneutrale en circulaire inkoop
Bouw
A future-proof Built environmentCircle Economy enABN AMRO
Building Market Brief
The Netherlands
CUES Foundation
Circulaire business cases bouw- en sloopafvalDR2Neweconomy en Metabolic
Circulaire business cases in de MRA: e-wasteDR2Neweconomy en Metabolic
Circulair bouwen In de praktijkEconomic Board Utrecht
Alliantie Cirkelregio Utrecht
Duurzaam bouwen loontGemeente Purmerend
Enkele juridische vragen rond een circulaire economie in de bouwUtrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law
Handvat duurzaam materiaalgebruik voor bouw- en infrabedrijven
Impact assessment (circulaire) Bouwopgave mraTNO/EIB
Is recycling the solution for the reduction of our raw materials demand
KnelpuntenanalysTauw bv
Strategieën voor Hoogwaardig Hergebruik
Van metro-infra
Circle economy
Transitie-agenda 2018 Circulaire bouweconomieTransitieteam/RVO
Uniforme meetmethode voor circulair bouwen - white paper
Wij gaan circulairBNA
De impact van circulair bouwen op bouw- en investeringskosten De impact van circulair bouwen op bouw- en investeringskosten
Klimaat
Global Warming of 1.5 C - IPCC-rapport
Industrie Noordzeekanaalgebied:
“Vliegwiel voor een duurzame
Metropool”
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Routeplanner Energietransitie 2020-2050
Voorstel voor hoofdlijnen
van het Klimaatakkoord
Klimaatberaad
Biomassa
Biomassa stoken is een ramp voor het klimaat - artikel NRC
Biomassa is juist een heel goed idee - artikel NRC
Presentatie Expertsessie biomassa MRA
29 Oktober 2018
Presentatie Expertsessie biomassa MRA- Ros
Transitie-agenda 2018 Biomassa & voedselTransitieteam/RVO
Aanbestedingsleidraad VerlichtingAanbestedingsleidraad Verlichting
Concept Basisovereenkomst Concept Basisovereenkomst
Algemene inkoopvoorwaardenAlgemene inkoopvoorwaarden
Programma van EisenProgramma van Eisen