De MRA wil zich ook ontwikkelen tot een fietsmetropool. De bestuurders willen fors investeren in het stimuleren van het fietsgebruik. Niet alleen moet  de regio worden verrijkt met een netwerk van fietsservicepunten, ook moet het stimuleren van duurzaam woon/werkverkeer via de fiets een veel nadrukkelijker plaats krijgen in de arbeidsvoorwaarden van grote bedrijven en instellingen binnen de MRA. 

Maud de Vries (Bycs), trekker van dit MRA-initiatief, riep de bestuurders op niet alleen naar de infrastructuur te kijken, maar ook naar de zachte kant. ‘Investeer in het samen met het bedrijfsleven ontwikkelen van nieuwe dingen. En let op, kinderen gaan steeds minder fietsen.”  Haar woorden waren niet tegen dovemansoren gericht “Fietsen wordt een essentieel onderdeel voor de bereikbaarheid van onze metropool”, verzekerde NH-gedeputeerde Pels haar. “Plus voor het klimaat en de leefbaarheid van de MRA.”

Laurens Nolet (Roetz) liet weten circulariteit inmiddels toe te passen in drie gremia. “Upcyclen, dus herproductie van oude fietsen, dienstverlening aan partijen die fietsen distribueren en het verbeteren van het materiaal van fietsen, waarbij je ook kijkt naar wat ermee gedaan kan worden nadat deze is afgedankt. Wij hebben daarom een circulaire fiets ontworpen.” De MRA wil

aansluiten bij de kopgroep op dit gebied, gaf Pels aan. En richting Laurens. “Kijk ook eens naar onze provinciefietsen.”

Bekijk de presentatie van het onderdeel fiets >>