De Verschilmakers is het nieuwe kennisplatform circulaire economie. Het platform is een initiatief van de koepelorganisaties van alle lokale overhede, VNG, IPO en UvW, en Circularities. Het platform kan een sleutelrol spelen in het opschalen van circulaire economie in Nederland. 

De Verschilmakers biedt decentrale overheden, of organisaties die met hen samenwerken in de regio, kennis op het gebied van bouw, landbouw, infrastructuur, bedrijven, inwoners en afval. Op het platform staan meer dan 150 organisaties en initiatieven die zich dagelijks inzetten om Nederland circulair te krijgen. Je vindt er onder meer voorbeelden van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Ook vertellen ambtenaren hoe ze baanbrekende voorbeelden voor elkaar hebben gekregen en antwoorden op de meest gestelde vragen.  Het platform is mede ontstaan door 35 ambtenaren netjes verspreid over het hele land die actief beste voorbeelden aandragen.

Betekenis
Het platform wil met alle informatie het regionaal bedrijfsleven activeren en ondersteunen in hun circulaire ambities. Het overgrote gedeelte van de Nederlandse bedrijven doet nog niets aan het thema. Provincies en gemeenten blijken met de juiste kennis en middelen regionaal bedrijfsleven goed te kunnen activeren. Het platform laat vele sterke voorbeelden zien. Het platform biedt overzichtelijk tips voor elke kerntaak van een lokale overheid en interviews van ambtenaren hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Daarnaast staan er op de Verschilmakers specifieke doelstellingen die zo in beleid kunnen worden opgenomen.

Ook wil de Verschilmakers consumenten activeren en ondersteunen. Gemeenten kunnen, al dan niet ondersteund door provincies, baanbrekende initiatieven met hun inwoners ontplooien. Op het platform staan meerdere voorbeelden.

Informatiebron voor ambtenaren
Samengevat helpt het platform ambtenaren met:
● Het vormen van (nieuw) beleid en circulair inkopen
● Het creëren van een maatschappelijke uitvoering agenda’s
● Het inspireren en ondersteunen van collega’s om duurzaamheid te integreren in hun dagelijkse werkzaamheden.
● Samenwerken met andere decentrale overheden om je eigen en gezamenlijke duurzame doelstellingen te behalen.

De Verschilmakers
Ga naar www.deverschilmakers.nl/kennisplatform, een platform van IPO, VNG, UvW en Circularities.