BouwLab, een initiatief van Smart Industry Fieldlab, 3d Makers Zone en de Metropoolregio Amsterdam, maakt nieuwe bouwtechnologieën toegankelijk voor elke partij die zich hierin wil verdiepen, een testcase wil doen of een daadwerkelijk pilotproject wil oppakken. Op een zeer laagdrempelige wijze kunnen bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen gebruikmaken van alle faciliteiten van BouwLab.

BouwLabis opgericht om nieuwe innovaties en technische mogelijkheden te onderzoeken en direct laagdrempelig toepasbaar te maken binnen de bouw. Het initiatief wordt breed ondersteund door onder andere de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Water.

Inspelen op nieuwe mogelijkheden
“Er komt veel op de bouwwereld af wat betreft nieuwe technieken zoals bijvoorbeeld 3D-printen, robots, slimme sensoren, duurzamere materialen en digitalisering. Dit leidt tot allerlei nieuwe mogelijkheden zoals prachtige vormvrije designs, eenvoudigere modulaire concepten en slimmer produceren.”, zegt initiatiefnemer Herman van Bolhuis.

In het R&Do Lab voor de bouw werken diverse organisaties uit de keten samen aan opgaven als circulaire bouw, digitalisering, ketenintegratie en uiteindelijk versnelde innovatie binnen de bouw. Doel van BouwLab is om verder te gaan dan alleen praten. BouwLab staat voor doen, daarvan leren en uiteindelijk waarde creëren voor de aangesloten organisaties.

Bouwtechnologieen toegankelijk maken
Maar hoewel een handje vol grote spelers achter gesloten deuren druk aan het experimenteren is, blijft het benutten van kansen met deze nieuwe tech voor veel kleinere spelers onbereikbaar. Bij organisaties als architectenbureaus, projectontwikkelaars en MKB-ontbreekt het vaak aan kennis of geld om nieuwe innovaties toe te kunnen passen. “Met BouwLab creëren we een regionale innovatiehub met infrastructuur en innovatieve technische middelen die al deze nieuwe bouwtechnologieen toegankelijk maakt voor elke partij die zich hierin wil verdiepen, een testcase wil doen of een daadwerkelijk pilotproject wil oppakken”, vertelt Van Bolhuis verder. “Want innovatie versnel je nu eenmaal met een plek met inspirerende showcases uit de praktijk en door ruimte te creëren waar in alle vrijheid kan worden geëxperimenteerd en kennis kan worden gedeeld. BouwLab R&Do gaat echt om ‘doen’.”

Laagdrempelig
In BouwLab wordt dus samen met bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen in een open-innovatiesetting gewerkt aan nieuwe innovatieve uitgewerkte concepten en producten. Deze partijen kunnen daarbij op een zeer laagdrempelige wijze gebruik maken van alle beschikbare faciliteiten en kennis.

30-10: Start Bouwlab
Op 30 oktober vindt de officiële lancering plaats met een live event genaamd BouwLab Live. Er is van 16.00 -17.00 een live talk met een aantal vertegenwoordigers uit de bouwsector, waaronder Maxime Verhagen van Bouwend NL en Karsten Klein van de FME. Onderwerp van gesprek is naast de opgehaalde ideeën van het dagprogramma ook in bredere zin hoe innovatie in de bouw versneld kan worden. De dag wordt geëindigd met een feestelijke borrel ter ere van de start van het Bouwlab. Het event vindt plaats in de grote hal van 3DMZ gevestigd op Oudeweg 91-95 in Haarlem.

Meer weten?