In opdracht van de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam op het gebied van duurzaamheid is de Intentieverklaring circulair inkopen en opdrachtgeverschap uitgewerkt naar een Roadmap Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap. 

Tijdens de Act of the Region op 17 juni is de ‘Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap gelanceerd. De roadmap vormt een belangrijk middel om de ambities van de MRA-overheden op het gebied van circulair inkopen en opdrachtgeverschap te realiseren.

De roadmap is een praktische handleiding waarin alle MRA-partijen terugvinden wat ze moeten doen om de inkoopambities te bereiken. Partijen kunnen nu de vorig jaar gemaakte afspraken op het gebied van circulair inkopen en opdrachtgeverschap gericht gaan uitvoeren. Door meer dan 90 direct betrokkenen, afkomstig uit de MRA en het bedrijfsleven, is aan deze roadmap gewerkt.

Inhoud
De roadmap biedt de meetmethodiek om te bepalen wanneer een aanbesteding circulair is en wat het niveau van circulair inkopen van de organisatie is. Verder geeft de roadmap antwoord op de vraag hoe de organisatie het door haar gewenste niveau van circulair inkopen en opdrachtgeverschap kan bereiken. De roadmap biedt daarvoor een doordachte set aan acties en instrumenten die passen bij het karakter en het ambitieniveau van de organisatie. Deze acties hebben betrekking op organisatorische processen, op communicatie en draagvlak en op het implementeren van de meetmethodiek. Gezamenlijk zorgt dit voor een goede inbedding van circulair inkopen en opdrachtgeverschap binnen de organisatie. Een stappenplan biedt ondersteuning bij het vormgeven van het implementatieproces en het kiezen van acties.

Handleiding voor alle overheden
De roadmap biedt een handleiding voor overheden, met praktische instrumenten en een beschrijving van het aanbevolen proces voor circulair inkopen en opdrachtgeverschap. De handleiding houdt rekening met verschillende uitgangspunten en snelheden. Daardoor is deze zowel te gebruiken door koplopers als door overheden die nog moeten beginnen met circulair inkopen.

Voor en door MRA-overheden
De roadmap is niet door een extern bureau geschreven, maar komt letterlijk en figuurlijk uit het hart van de regio. “Het is echt een groepsproduct van alle MRA-partners. In een tussenstap hebben we ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven laten meedenken, heel nuttig. Het bedenken en schrijven hebben we met vertegenwoordigers uit alle deelregio’s gedaan. Eigenlijk ben ik best wel trots dat het ons echt gelukt is om met zoveel direct betrokkenen zo’n concreet product te maken. Alleen al de werkgroep telt ruim honderd leden die allemaal hebben meegekeken en meegedacht. Dat is toch fantastisch!”, zegt Baidenmann enthousiast.

Download Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap >>

De Roadmap Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap is ook in een Engelstalige versie verschenen:

Download Roadmap Circular Procurement & Commissioning >>