“Circulair textiel is een belangrijke onderscheidende strategie voor onze regio”, concludeert wethouder Robbert Berkhout (Haarlem) enthousiast. Zijn uitspraak wordt stevig onderbouwd door een onderzoek naar de omvang en kansen voor een circulaire textielhandel en -industrie in de Metropoolregio Amsterdam. Berkhout is samen met zijn collega Jan Hoek (Almere) trekker van het MRA-programma circulaire economie. 

Wat was de belangrijkste reden om dit onderzoek uit te voeren?
Circulaire economie gaat over meer dan alleen duurzaamheid. De opgave op duurzaamheid op gebied van textiel is namelijk wel duidelijk: zowel in de productie als afdanking van textiel heeft het milieu en de mens te leiden. Tegelijk zien we dat er ook een doorwerking is op gebied van economie en de banen van de toekomst. En wilden we weten hoe groot de industrie precies is in onze regio en hoe onze regio zich verhoudt tot andere regio’s.”

En hoe doet de MRA het in vergelijking met de andere regio’s?
Goed! In onze regio zijn de meeste bedrijven actief op gebied van textiel en is een grote creatieve designindutrie actief. Van alle bedrijven in Nederland bevindt zich bijna een kwart in de MRA. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar betekent ook dat samenwerken met andere regio’s noodzakelijk is om verder te komen. Want driekwart van de industrie bevindt zich dus in andere regio’s.”

“We zijn internationaal concurrerend en willen die positie uitbouwen.

Wat voor bedrijven zijn er dan in de MRA gevestigd op gebied van textiel?
“Dat is heel divers. We zien wel dat de meeste bedrijven kleine ambachtelijke bedrijven zijn, en dat er maar weinig echt grote bedrijven aanwezig zijn. Maar deze bedrijven dragen wel in grote mate bij aan het bruto regionaal product: € 4,5 miljard omzet per jaar in 2020. Dit bedrag is nog hoger als we de wereldwijde omzet van grote bedrijven als PVH, Scotch&Soda, Tommy Hilfiger toerekenen, welke in onze regio als holding gevestigd zijn.”

U noemde de creatieve industrie, maar wat doen eigenlijk deze bedrijven?
Er is sprake van een grote groei van de vintagemarkt, maar in totaal is de circulaire impact op consumenten nog beperkt. Onderzoek naar houding en gedrag van consumenten wordt weinig gedaan, maar gevoelsmatig moet hier meer in te doen zijn. We werken dan ook gezamenlijk met textielbedrijven aan een publiekscampagne, om juist consumenten bewust te maken van bijvoorbeeld reparatie of aanpassen van kledingstukken. Om ze zo langer in gebruik te gaan houden.”

En wat betekent dit onderzoek voor de strategie van de MRA op textiel?
“We zijn internationaal concurrerend en willen die positie uitbouwen. Dat vraagt om samenwerking in onze regio, waarvan de Green Deal Circulair Textiel een goed voorbeeld is. We hopen snel met een visie en roadmap te komen op dit onderwerp om ook zo deze strategie naar 2030 en 2050 uit te bouwen.”

Download rapport >>