Roetz Bikes en Excess Materials Exchange zijn de winnaars van de competitie ‘Digitaal en Circulair‘ van de Metropoolregio Amsterdam. De competitie is uitgeschreven om circulaire initiatieven, die op dit moment nog in de kinderschoenen staan, te helpen hun innovaties verder te ontwikkelen. Aan de prijsvraag is een geldbedrag van in totaal € 750.000 verbonden.

De competitie is begeleid door de Stad Amsterdam als aanbestedende dienst en voorbereid door de Amsterdam Economic Board. Doel van het initiatief is om de markt te stimuleren een digitale toepassing te ontwerpen waarmee de implementatie van slimme oplossingen kan worden gefaciliteerd, versneld en opgeschaald in verschillende sectoren, startend binnen de Metropoolregio Amsterdam, daarna erbuiten. En zo producten, onderdelen, materialen en grondstoffen blijvend en zo hoogwaardig mogelijk inzetbaar te krijgen. Op die manier worden we in de toekomst minder afhankelijk van steeds schaarser wordende grondstoffen en brengen we de hoeveelheid afval omlaag.

Koppelen vraag en aanbod restmaterialen
Excess Materials Exchange is een platform waarmee bedrijven reststromen op een makkelijke en slimme manier kunnen uitwisselen. Op dit moment is het in de praktijk nog erg lastig voor bedrijven om grondstoffen die normaliter worden weggegooid zoals plastic, papier en organisch afval een nieuwe bestemming te geven. Mede met behulp van het gewonnen bedrag zal een slim systeem ontwikkeld worden waarmee vraag en aanbod van restmaterialen worden gekoppeld. Het platform besteedt daarbij veel aandacht aan de kwaliteit en samenstelling van het materiaal, zodat het weer kan worden ingezet voor productieprocessen en dus hoogwaardig kan worden hergebruikt.

Modulaire, slimme fietsen
Roetz Bikes heeft een innovatieve circulaire methode ontwikkeld, genaamd ‘smart modular design’, waar tijdens het ontwerp van een product wordt nagedacht over het voorkomen van afval. Roetz maakt al langer fietsen waarbij ‘her- en demontabel ontwerp’ centraal staat. De volgende stap is een fiets opgebouwd uit verschillende modules, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden samengesteld, omgewisseld, onderhouden en opnieuw gebruikt of geüpdatet. Hierbij speelt technologie een belangrijke rol: door middel van sensoren wordt informatie over gebruik en toestand van de modules (en hun grondstoffen) verzameld, waarmee bijvoorbeeld vroegtijdig onderhoud gepleegd kan worden. Het materiaal wordt volgens een gesloten systeem steeds op een hoogwaardige manier ingezet, waardoor geen sprake meer is van afval. Het idee van Roetz is om een fietsvloot te exploiteren met een intelligent ‘fleet management systeem’. Het bedrijf blijft zelf eigenaar en verantwoordelijk voor het onderhoud van fietsen om zo de levensduur van de vloot te maximaliseren.