Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat een ruime meerderheid (79%) van de Nederlanders het belangrijk vindt dat er verandering komt in de manier waarop we energie opwekken. Er zijn echter nog grote verschillen in de stappen die burgers zelf willen zetten.

Motivaction heeft de Nederlandse samenleving op kunnen delen in vier groepen met betrekking tot de energietransitie. De groepen zijn gevormd naar het belang dat zij hechten aan een lagere CO2-uitstoot en de acties die zij al hebben ondernomen.

Er is bijvoorbeeld een groep welwillenden die wel wil, maar nog geen actie onderneemt. Zij zitten in dezelfde hoek als de doeners die willen én ook al handelen. Aan de andere kant staan onbedoeld groenen die weinig interesse hebben, maar soms uit eigenbelang al duurzaam handelen en tegenstanders die niet willen en daarom ook niet doen.

De profielen schetsen een duidelijk beeld van de drijfveren van Nederlandse burgers om milieuvriendelijk te handelen of juist de barrières die zij tegenkomen. De ene consument zal eerder actie ondernemen om kosten te besparen, terwijl een ander graag milieuvriendelijk wil leven om klimaatverandering tegen te gaan. Door rekening te houden met deze onderlinge verschillen kan er voor iedere groep een passende communicatiestrategie of overtuigende factor gevonden.

Op de website van Motvaction staat meer informatie over de onderzoeksbevindingen, klik hier.