Hestia is een ruimtelijk energiemodel dat alle woningen in Nederland simuleert. Het model is het resultaat van een samenwerking tussen TNO en PBL. Het model kan worden gebruikt om analyses, simulaties en scenario’s te maken over de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Het model levert een breed scala aan effectenberekeningen, waaronder de kosten en energiebesparing bij verschillende beleidsbeslissingen. Het model wordt onder andere ingezet voor de Klimaat- en Energie Verkenning (KEV). Doel is het evalueren van de effecten van beleid of andere invloeden. Hestia berekent naast de ontwikkeling van het gas-, elektriciteits- en warmteverbruik ook de kosten en baten van investeringen voor alle relevante actoren en vele andere aspecten gerelateerd aan de verduurzaming van woningen.

Woningvoorraad
In Hestia is het mogelijk om op grote schaal data samen te brengen en te koppelen. Zo is er per woning het volgende bekend: locatie, woningtype, bouwjaar, schilvorm, energielabel, en aansluitingen op netwerken. Hiervoor maakt het gebruik van diverse ruimtelijke gegevensbestanden op buurt- en gebouwniveau zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Ook worden er aannames gedaan op het gebied van onder andere: bouwdeelkwaliteit, installaties, en het aantal bewoners.

Scenario’s
Hestia kan worden gebruikt om scenario’s te maken voor exogene invloeden. Zoals nieuwbouw & sloop (met behulp van de PBL Ruimtescanner), klimaatverandering (KNMI), kostenontwikkeling (Arcadis, RVO, eigen bewerking), energieprijzen (KEV), ingroei van warmtenetten (gemeenteplannen) en beleid.

Lees verder op;

tno.nl >

pbl.nl >