Het gebied rond Lelystad Airport heeft de potentie om duurzame energiebronnen lokaal te gebruiken. Om hier vaart mee te maken, hebben Lelystad Airport (LA), Lelystad Airport Businesspark (LAB), stichting De Lelystadse Boer (LB), netbeheerder Liander, gemeente Lelystad en provincie Flevoland de Intentieovereenkomst Duurzame Energie ondertekend. De ambitie is om in het gebied zoveel duurzame energie op te wekken dat de regio energieneutraal of zelfs energiepositief wordt.

Het gebied op en rond de luchthaven heeft én een groot potentieel voor de opwekking van duurzame energie én in de toekomst een forse behoefte aan energie. Dat maakt uitwisseling van energie binnen het gebied mogelijk. Door lokaal aanbod van duurzame energie en vraag dichtbij elkaar te brengen kan een forse bijdrage worden geleverd aan de klimaatdoelstellingen van de regio.

Balans in opwek en afname
Rob Verhoeff, directeur LAB: “Alleen al door de vestiging van logistieke bedrijven, die hun dak willen volleggen met zonnepanelen, kunnen we de komende jaren steeds meer hernieuwbare energie opwekken. Door slimme samenwerking met de omgeving kunnen we balans brengen in de opwek en afname, waarbij we ook rekening houden met een toename van elektrisch vervoer.” Rob ter Haar, voorzitter van De Lelystadse Boer, is het met hem eens: “Wij vertegenwoordigen het agrarische buitengebied, dat een onmisbare schakel is in de transitie naar duurzame energie. De toenemende vraag naar zonne-energie betekent ook een groeiende vraag naar ruimte en land. De Lelystadse Boer is op zoek naar innovaties die zowel de primaire functie van landbouw als de opwekking van duurzame energie versterken.”

Toekomstbestendig ontwerpen
Recent heeft Liander aangegeven dat het bestaande net onvoldoende capaciteit biedt voor de vele nieuwe zonnedaken en -parken die worden aangelegd in Flevoland. Door met de ontwikkelaars rondom Lelystad Airport samen te werken, kan de energie-infrastructuur tijdig en volgens de nieuwste inzichten worden aangelegd. Met als resultaat dat netwerkkosten worden bespaard en duurzame-energieprojecten financieel haalbaar worden. aMarco Diekstra, Strategisch Omgevingsmanager Flevoland bij Liander: “Door de energietransitie komt er steeds meer aandacht en noodzaak voor decentrale energiesystemen. Voor Liander is het belangrijk om aan de voorkant mee te denken over dit gebied, zodat onze netarchitecten een toekomstbestendig net kunnen ontwerpen.”

Publiek-private samenwerking
Het komend halfjaar werken de samenwerkende partijen de plannen verder uit binnen de kaders van het provinciale en gemeentelijke beleid voor zonne-energie. De provincie vervult een coördinerende rol en de partijen worden bijgestaan door het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF). Ook wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat, die duurzame ambities heeft bij de verbreding van de A6.