De textielketen is maar voor 1% gesloten. Dat betekent dat deze keten voor een enorme circulaire uitdaging staat. Samenwerkende publieke partijen hebben nu met de NVRD een belangrijke stap gezet in de richting naar meer circulair textiel in Nederland.

De textielconsumptie neemt sterk toe, terwijl de draag- en gebruikstijd afneemt. Textiel wordt een wegwerpproduct. Hoog tijd om deze trend te keren. In dat kader werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het Beleidsprogramma Circulair Textiel. Dit programma is op woensdag 12 februari 2020 door de NVRD en samenwerkende publieke partijen uit heel Nederland gepresenteerd. In het achtpuntenplan ‘Visie Circulair Textiel’ staan de belangrijkste uitgangspunten die zij in het beleidsprogramma terug willen zien. De MRA heeft actief bijgedragen aan dit plan en onderschrijven dit ook.

Fibersort innovatie op weg naar circulair textiel – foto Wieland Textiles

De NVRD is het samenwerkingsverband van gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte.  Daartoe behoort ook de inzameling en verantwoorde verwerking van het huishoudelijk textiel. Hierbij is nadrukkelijk oog voor het beter behouden van de waarde hiervan. zoals het verlengen van de draag- en gebruikstijd door hergebruik en verlengingen van de levensduur door middel van bijvoorbeeld reparatie en wassen. Geen restafval in het textiel en geen textiel bij het restafval. En vooral: een goede recycling van de berg niet herdraagbaar textiel. Dat betekent dat er voldoende vraag moet komen naar gerecycled materiaal. De ondertekenaars van het visiedocument vragen het Ministerie met deze punten rekening te houden bij de inrichting van het Beleidsprogramma Circulair Textiel.

Nieuwsgierig naar het achtpuntenplan? Lees het hier >>