Dutch Green Building Council (DGBC) heeft Schiphol Trade Park de Outstanding BREEAM-NL certificering toegekend. Mondiaal haalde niet eerder een logistieke business park zo’n hoge score.

Met een beoordeling van 87,67 op BREEAM-NL Gebied v2018 is het business park van gebiedsontwikkelaar SADC het meest duurzame logistieke business park van de wereld. Bovendien is het park het eerste bedrijventerrein in Nederland met een BREEAM-NL hercertificering voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Duurzaamheidsdashboard en circulaire aanbesteding
In 2014 ontving SADC voor Schiphol Trade Park in Hoofddorp al een BREEAM-NL Gebied Excellent Ontwerpcertificaat . De upgrade naar Outstanding (de hoogst haalbare score op een schaal van 5) bij de hercertificering in de realisatiefase is mede te danken aan de koppeling van nieuwe initiatieven van SADC aan BREEAM-NL, zoals een duurzaamheidsdashboard en circulaire aanbesteding. Doorlopend worden door opgedane ervaring en ontwikkelingen eisen en toepassingen opgeschaald. Daarnaast zijn zeven nieuwe bedrijfsgebouwen op Schiphol Trade Park gecertificeerd met BREEAM-NL Nieuwbouw.

Virtueel net
Opvallend is dat voor de certificering 3% innovatiecredits zijn behaald. Hiermee worden innovatieve duurzame initiatieven verder gestimuleerd. Eén van de innovaties is een virtueel net waarin partijen mét en partijen zónder stroomcapaciteit de beschikbare capaciteit met elkaar delen. Vraag en aanbod wordt optimaal op elkaar afgestemd en onnodige CO2-uitstoot wordt vermeden.

Knap resultaat
Rudy van der Helm, manager Ontwikkeling en Beheer bij DGBC: ”Wij zijn erg blij dat SADC Schiphol Trade Park op een zo duurzame manier ontwikkelt en trots dat zij hierbij kiezen voor een BREEAM-NL certificering. Om een gebiedsontwikkeling op zo’n manier integraal duurzaam te ontwikkelen, is veel doorzettingsvermogen nodig. Tijdens de uitvoering is de ontwikkeling steeds duurzamer geworden, terwijl de maatlat ook is aangescherpt. Dat is een heel knap resultaat.”

BREEAM-NL heeft het park uitgedaagd om tot het uiterste te gaan, vertelt Eva Klein Schiphorst, directeur SADC. “Dat we met deze certificering nu zelfs het meest duurzame logistieke business park van de wereld zijn, maakt ons natuurlijk trots. Maar we blijven niet stilzitten! We blijven innoveren en leggen de lat steeds hoger.”

Werklandschappen van de toekomst
SADC heeft de ambitie om te werken aan groene, gezonde, klimaatadaptieve en biodiverse bedrijventerreinen. Eva Klein Schiphorst: “Werklandschappen van de toekomst dus. De ruim drieduizend bedrijventerreinen in Nederland vormen een belangrijk deel van het bebouwde oppervlak en passen in toenemende mate niet meer bij deze tijd. De urgente maatschappelijke en economische uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, energietransitie, het nieuwe werken, wonen en circulariteit vragen om een nieuw perspectief op deze gebieden.”