‘Zonnepanelen op alle lege schooldaken! Zodat alle kinderen kunnen leren op én over zonnestroom.’ Onder dit motto timmert Stichting Schooldakrevolutie aan de weg. Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam worden, met steun van de provincie Noord-Holland, opgeroepen hier samen met de stichting werk van te maken.  

Basisschoolleerlingen en middelbare scholieren zijn die toekomst. Schooldakrevolutie streeft naar een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonne-energie van eigen schooldak. Zo leert de toekomstige generatie over schone energie.

Schakelrol
Schooldakrevolutie is de onafhankelijke schakel tussen overheden, schoolbesturen, uitvoerende partijen en de maatschappij. De stichting heeft geen uitvoerende rol, maar zet de juiste partijen met elkaar aan tafel en helpen soms met een aanmoedigend duwtje. Schooldakcoaches begeleiden schoolbesturen in het realiseren van zonnepanelen op schooldaken. Ze analyseren gebouwenportfolios en kijken wat geschikte schooldaken zijn. Wil een school doorpakken dan bepalen schooldakcoaches de opwekpotentie en maken een passende business case met financiering & btw vraagstukken. In de realisatiefase volgt advies over geschikte uitvoeringspartners.

Regio-ambassadeurs
Het verduurzamen van schoolgebouwen in gemeenten heeft veel maatschappelijke voordelen. Regio-ambassadeurs helpen met kwartiermaken in de regio waarin een gemeente valt. Ze leggen contact met de betrokken ambtenaren en wethouders. Via hen brengen de regio-ambassadeurs stimuleringsmaatregelen in beeld om daarmee schoolbesturen sneller verder te helpen met verduurzaming.

Doorpakken in de MRA
Stichting Schooldakrevolutie is al met verschillende MRA-gemeenten in gesprek. Dankzij een opdracht van de provincie Noord-Holland staan de medewerkers wij klaar om de mogelijkheden met de gemeenten te bespreken. In een kort YouTube video vertelt gedeputeerde Edward Stigter (NHJ) hoe schoolbesturen door Schooldakrevolutie op weg geholpen worden.

Ook samen aan de slag? Bespreek de mogelijkheden voor uw gemeenten tijdens een kennismakingsgesprek met Cilian Terwindt. Een afspraak inplannen kan via deze link.

Scholen op koers 2030
Scholen op Koers naar 2030 is een programma van Kenniscentrum Ruimte-OK. Dit programma ondersteunt gemeenten en schoolbesturen om samen te werken aan de verduurzamingsopgave in het onderwijs. Als de verduurzamingsopgave van een school in kaart is gebracht zijn er een aantal programma’s die concrete ondersteuning bieden om te verduurzamen.

Meer weten?
Op de website van Stichting Schoolrevolutie staat veel informatie over de aanpak en mogelijkheden. Heb je nog andere vragen? Mail dan naar contact@schooldakrevolutie.