In oktober 2018 hebben de MRA-partners concrete afspraken gemaakt om vaart te zetten achter circulaire inkoop. Het gaat om allerlei producten, variërend van asfalt en beton tot textiel en kantoorinrichting. Voor de hoofdstromen zijn inmiddels al zeven handreikingen gemaakt, te weten:

Beknopte toelichting
De Metropoolregio Amsterdam wil in 2022 al 10% circulair inkopen, in 2025 50% en in 2030 voor de volle 100%. De handreiking Klimaatneutrale en Circulaire Inkoop biedt een aantal uitgangspunten om de ambities te vertalen naar een aanbestedingstraject. Daarnaast is er een voorstel gemaakt voor Competentie Ontwikkeling binnen MRA-overheden. Dat gaat specifiek in op de benodigde competenties, vooral voor het inkopen met de Milieukostenindicator (MKI).

Met het meenemen van klimaatneutrale en circulaire principes in asfaltprojecten kan grote duurzaamheidswinst worden behaald. De handreiking Asfalt en Beton biedt hiertoe een praktische wegwijzer. Een overzicht van de tools voor klimaatneutrale en circulaire inkoop voor asfalt en beton staan samengevat in de flyer Inkopen. Ter ondersteuning om te werken met de handleiding voor asfalt en beton is deze e-learning module ontwikkeld:  E-learning voor klimaatneutale en circulaire inkoop van asfalt en beton

Kantoormeubilair is tegenwoordig ook circulair aan te schaffen. De handreiking Kantoorinrichting. schetst de belangrijkste kaders en uitgangspunten voor een succesvolle circulaire aanbesteding.

De handreiking Catering biedt inzicht in eisen, criteria en aanbestedingsvormen ten aanzien van het klimaatneutraal en circulair inkopen van eten en drinken. Ook biedt dit document  handelingsperspectieven.

In de handreiking Textiel staat circulariteit van bedrijfskleding centraal. Ingegaan wordt op de uitgangspunten, ook ten aanzien van wat circulariteit betekent voor het ontwerp, aanbesteding. Het slothoofdstuk geeft tips voor het borgen van circulair inkopen van bedrijfskleding in de eigen organisatie.

De handreiking Renovatie scholen richt zich met name op de circulaire koplopers in de bouwbranche.     Het document biedt achtergrondinformatie over mogelijkheden binnen dit inkooppakket en  aandachtspunten voor het doorlopen van een aanbestedingstraject. Ook wordt ingegaan op de mogelijke eisen en criteria, die de markt uitdagen om volgende stappen te zetten.

Goed ingericht speelruimtes dragen bij aan een groene gezonde  openbare ruimte. De handreiking Speelruimtes interactief stimuleert om hiertoe concrete stappen te zetten.

Later dit jaar komt een handreiking beschikbaar voor buitenverlichting.

Externe publicaties
Naast MRA-publicaties zijn er enkele externe publicaties rondom klimaatneutraal en circulair inkopen. De volgende publicaties zijn in ieder geval ook voor MRA-overheden relevant:

Door het landelijke platform Pianoo worden ook handreikingen ontwikkeld. In een aantal gevallen wordt daar een actieve bijdrage aan geleverd door MRA overheden en Amsterdam Economic Board zoals verkeersborden en bewegwijzering en ICT hardware. Naar pianoo.nl >>

Voor het delen van kennis voor circulaire bruggen is bruggencampus.nl een aanrader..