Een zonnefietspad is een veelbelovende technologie voor duurzame energieopwekking, waarbij zonnepanelen worden verwerkt in de toplaag van een fietspad. Dezelfde ruimte wordt zowel gebruikt door fietsers als voor energieopwekking. Op maandag 12 juni starten de werkzaamheden voor de aanleg van een zonnefietspad langs de Schipholweg (N232) ter hoogte van Vijfhuizen.

Provincie Noord-Holland werkt aan een duurzame en innovatieve provincie. Het investeren in en ruimte maken voor het opwekken van zonne-energie speelt daarbij een grote rol. Naast op daken en bedrijventerreinen, wekt de provincie ook energie op langs en op de provinciale wegen.

Samenwerking met andere provincies
Het zonnefietspad langs de Schipholweg is onderdeel van het project ‘Zon op Infra’. De provincie Noord-Holland werkt hierin samen met de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland.

De werkzaamheden voor de aanleg van het zonnefietspad bij Vijfhuizen duren tot eind juli. Als eerste wordt het werkterrein ingericht. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren plaatst de provincie een wegafscheiding. Vervolgens worden er over een lengte van ruim 500 meter bijna 600 zonnepanelen aangebracht in het asfalt van het fietspad. In Noord-Brabant komt een zonnefietspad langs de N285, tussen de A16 en Wagenberg.

Krachten bundelen
Door de krachten te bundelen en een groter aantal vierkante meters tegelijk aan te besteden, wordt het voor marktpartijen mogelijk te investeren in de techniek. Daarnaast willen de provincies van elkaar leren: hoe houdt het materiaal zich, wat vraagt het qua onderhoud, wat zijn de ervaringen van de fietsers en wat is de energieopbrengst? Daarom worden de zonnefietspaden in het project via metingen 5 jaar lang gevolgd.

Meer informatie
Meer informatie over het project Zonnefietspad N232 is te vinden via www.noord-holland.nl/zonnefietspadN232.