Om de MRA-ambities op het gebied van circulair inkopen te ondersteunen, is een expertpool ingericht. Doel is de expertise van de Metropoolregio Amsterdam op dit gebied te vergroten en te verspreiden.

Binnen de MRA hebben 32 gemeenten en 2 provincies in juni 2018 de intentieverklaring circulair inkopen en opdrachtgeverschap getekend. Om hier handen en voeten aan te geven is de Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap – Op weg naar 100% opgesteld. De expertpool dient hierbij als steun in de rug.

Hendrik de Vries

De expertpool wordt in eerste instantie ingevuld door extern adviesbureau Copper8 met als aanspreekpunt Hendrik de Vries (devries@copper8.com; 0620565702). Hij, of één van zijn collega’s, zal afhankelijk van de vraag deze direct beantwoorden. Hendrik is ook te bereiken tijdens een terugkerend spreekuur en bijeenkomsten zoals leerwerksessies voor de nulmeting; neem hiervoor contact op. In sommige gevallen is lichte ondersteuning op maat mogelijk, met een maximum van twee adviesdagen per deelnemer.

De ondersteuning loopt gedurende het jaar 2020. De Vries zal, naast inhoudelijke vraagbaak, gaandeweg steeds meer als intermediair optreden in het matchen van vraag en aanbod van inhoudelijke kennis over circulaire inkoop binnen de MRA. De door de deelnemers opgedane kennis dient eind 2020 van dusdanig niveau te zijn dat zijn rol  overbodig wordt. Dan zal ook worden bekeken hoe de expertpool er vanaf 2021 uit zal zien.