De inzet rond duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werpt zijn vruchten af. Niettemin is versnelling nodig om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken: op korte termijn moeten méér resultaten worden gehaald. Dat blijkt uit de rapportage ‘State of Sustainability’. Deze laat zien hoe de MRA er voorstaat op weg naar een duurzame metropoolregio.

Deze rapportage doet, aan de hand van dertien indicatoren, een poging de integraliteit van duurzaamheid te benadrukken door samenhang tussen thema’s te schetsen. “We moeten ons echter geen illusies maken”, waarschuwt Robbert Berkhout, wethouder Haarlem en lid MRA Bestuur, in zijn voorwoord. “Duurzaamheid is niet in één rapportage te vatten. Wel komen er uit deze rapportage vragen bovendrijven die we met elkaar moeten bespreken. Vragen als ‘Hoe zorgen we ervoor dat de oplossing van het ene probleem niet zorgt voor meer problemen elders?’, ‘Is ons idee van welvaart nog wel robuust genoeg om echte vooruitgang te boeken?’ en ‘Wat is ervoor nodig om echt de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te maken?’ De rapportage biedt handvatten voor de discussie over dergelijke vragen.”

CO2-uitstoot
Uit de rapportage blijkt dat de uitstoot van CO2 de laatste jaren gestaag daalt: in de MRA is zelfs sprake van een ontkoppeling van economische groei en CO2-uitstoot. Toch is in de MRA, net als in andere regio’s, een ‘drastische versnelling nodig’ om de landelijke klimaatdoelen te halen. Op andere gebieden wordt eveneens voortgang geboekt. Maar ook hier heeft deze progressie nog niet geleid tot het halen van de nationale doelstellingen of zicht op het halen daarvan.

Investeringen in energiebesparing
De sterk stijgende prijzen van energie zorgen voor een enorm potentieel voor investeringen in energiebesparing en verduurzaming: de terugverdientijd wordt immers korter. Het is daarbij de uitdaging om dit potentieel door een gezamenlijke inzet in de MRA te benutten en structurele effecten voor elkaar te krijgen. Eerder ingezette initiatieven, zoals het Energiebesparingsakkoord dat de provincie Noord-Holland heeft gesloten met 28 gemeenten en het Actienetwerk 15% GasTerug, zijn hier op gericht.

Voor andere gebieden geldt dat er grote duurzaamheidsopgaven zijn, maar dat er geen of onduidelijke regionale (of landelijke) doelstellingen zijn. Zo zijn er geen expliciet geformuleerde doelstellingen voor de CO2-voetafdruk van toerisme, de verduurzaming van bedrijventerreinen en groen en biodiversiteit. Daardoor is de voortgang moeilijk te beoordelen.

Economie en duurzaamheid steeds meer verbonden
De rapportage laat verder een steeds sterkere verbinding zien tussen duurzaamheid en andere MRA-thema’s. Een voorbeeld voor het domein van de economie is de steeds sterkere doorwerking van klimaatrisico’s in de waardering van onroerend goed en daarmee, op termijn, in het vestigingsklimaat van de MRA. Ook de problemen met de capaciteit van het elektriciteitsnet en de schaarste aan gekwalificeerd personeel om de verduurzaming vorm te geven, laten zien hoe duurzaamheid en economie steeds meer met elkaar verbonden zijn.

State of Sustainability van de MRA 2022 >>