Vice President en Directeur Europa voor het World Resources Institute Stientje van Veldhoven, tot voor kort staatssecretaris IenW,  stak de MRA-bestuurders een hart onder de riem. “Met de Green Deals kan de regio veel impact creëren.”

Het World Resources Institute (WRI) waar Van Veldhoven nu de scepter zwaait, is een mondiale denktank met ruim 1400 medewerkers. “We kijken naar mogelijkheden om de transitie wereldwijd te versnellen, ook door partijen te verbinden die impact hebben en hier vol voor willen gaan. Veel aandacht krijgt het opschalen van lokale ontwikkelingen. De rol van overheden in deze transitie is ongelooflijk belangrijk. Het zetten van de kaders doet er enorm toe.” In haar ogen verdienen met name stedelijke ontwikkelingen aandacht. Hun rol is nu al groot en die zal nog enorm in belang toenemen. “Alle crises komen samen in steden.”

De  klimaatopgave waar de wereld voor staat is volgens Van Veldhoven gigantisch. “Je zou er moedeloos van kunnen worden.” Die woorden zijn echter niet aan haar besteed en ook niet aan het WRI. “We hebben recent een rapport uitgebracht met maatregelen waardoor de opwarming al met 1 graad minder stijgt. Het kan dus wel. En we zullen het moeten doen, bijvoorbeeld door vanaf nu koolstofvrije gebouwern neer te zetten en de bestaande gebouwen koolstofarm te maken. Het levert enorm veel geld op, triljoenen, als we hiervoor gaan. Lokale en regionale overheden spelen daarin een belangrijke rol.” Hout is in dit verband een fantastisch bouwmateriaal. Het is niet zo zeer een vraag van of, maar hoe. Gaan we wereldwijd met houtbouw aan de slag, dan is er heel veel winst te behalen.” Wel waarschuwde ze op het gevaar van illegale kap in de longen van de wereld, met name van hardhout. Ook de tijd speelt een rol. “Het duurt immers lang voor er een volwassen boom staat.”

Haar instituut heeft voor een aantal sectoren op een rij gezet wat er moet gebeuren om tempo te maken met de circulaire industrie. “Ook hier speelt de overheid een belangrijke aanjaagrol, bijvoorbeeld via het inkoopbeleid om starters de wind in de zeilen te geven. Door dit vanuit de MRA te doen, creeer je veel meer impact dan alleen als individuele gemeente. Als metropoolregio circulaire bedrijfskleding kopen, kan het vliegwiel in gang zetten.” Ook de Green Deal Plastic van de MRA kan veel impact hebben. “Te meer daar we met oud plastic jaarlijks zo’n 100 miljard euro weggooien. Dat is toch zonde.”

Bekijk de lezing van Stientje van Veldhoven >>

Download haar presentatie >>