Vanaf 1 mei 2019 kunnen aanbestedende diensten subsidie krijgen voor het inwinnen van extern advies bij maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het moet gaan om een aanvullende kennisvraag die niet met eigen beschikbare kennis en capaciteit beantwoord kan worden.

Voor het inwinnen van extern advies bij een MVI-adviseur zijn twee budgetten vastgesteld. Per extern advies is € 10.000 beschikbaar voor klimaatneutraal en circulair inkopen. Voor andere MVI-thema’s is totaal € 75.000 beschikbaar voor externe adviezen en € 5.000 per aanvraag.

Dit betekent dat meer dan 100 aanbestedende diensten een impuls kunnen ontvangen. In totaal is er in 2019 ruim € 1 miljoen beschikbaar voor deze subsidie. De subsidie kan tot en met 30 september worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of tot wanneer het subsidieplafond is bereikt.

De subsidieregeling wordt grotendeels gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. De Rijksoverheid geeft hiermee via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. De subsidie geeft uitvoering aan het ‘Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020’.

Meer weten?