Het Amsterdamse afvalverwerkingsbedrijf AEB krijgt subsidie van de rijksoverheid om vanaf 2028 op grote schaal CO2 af te vangen en op te slaan. Het gaat om maar liefst 480 kiloton CO2 per jaar. Dit is vergelijkbaar met de directe jaarlijkse uitstoot van ongeveer 60.000 gezinnen of 145.000 auto’s.

AEB wil duurzamer werken maar dat gaat niet van de ene op de andere dag. Afvangen en opslaan van CO2 is nu de enige oplossing om de uitstoot van CO2 op korte termijn fors te verminderen. Met de subsidie kan AEB een installatie bouwen die dat kan. De opslag is bedoeld als tijdelijke maatregel om CO2-uitstoot snel te verminderen.Tot het zover is, moet er nog veel gebeuren. AEB wil volgend jaar overeenkomsten sluiten met partijen die het transport en de opslag van CO2 kunnen regelen. Een definitief besluit van Amsterdam over de investering in de CO2-afvanginstallatie volgt daarna. Als alles goed gaat, kan AEB de installatie rond 2028 gaan gebruiken.

Bron: amsterdam.nl