De MRA-partners willen rond 2030 volledig circulair inkopen. De werkgroep circulaire inkoop heeft hiertoe in een ‘Roadmap’ 102 inkooppakketten opgenomen. Vier subwerkgroepen gaan helpen om hier handen en voeten aan te geven.

De MRA-partners richten zich op 10% circulair inkopen en opdrachtgeverschap in 2022, 50% in 2025 en streven ernaar rond 2030 volledig circulair in te kopen. De Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap is opgesteld om uitvoering te geven aan deze ambities. Om in 2030 100% circulair te kunnen inkopen, moeten er jaarlijks criteria en eisen worden ontwikkeld voor zo’n tien inkooppakketten.

Tijdens de Duurzaamheid Top afgelopen najaar zijn vijf inkooppakketten vastgesteld waarop vanuit de MRA wordt gestart met circulair inkopen. Deze pakketten zijn:

  1. Bewegwijzering & verkeersborden (827)
  2. Asfalt (833)
  3. Bestratingsproducten en bestraten (beton) (832)
  4. Kantoorinrichting (203)
  5. Cateringdiensten (719)

Er zijn nu subwerkgroepen gevormd voor respectievelijk 1) Asfalt, 2) Beton in bestrating, 3) Catering en 4) Kantoorinrichting. Een subgroep Verkeersborden bleek niet nodig, omdat Zaanstad dit onderwerp al heeft uitgewerkt. Via subgroepen worden, met het oog op het voorbereiden van de aanbestedingsdocumenten, de gunningscriteria en eisen voor de inkooppakketten uitgewerkt die MRA partijen als standaard gaan gebruiken. Daarmee wordt een minimale set aan criteria en eisen vastgesteld die overheden gaan uitvragen.