Het realiseren van een circulaire economie komt steeds hoger te staan op de EU- en NL-beleidsagenda’s. Terecht maar intussen zijn er nog veel knelpunten te overwinnen. Vooral voor MKB-bedrijven in allerlei verschillende sectoren is het een belangrijk zoektocht, gezien hun bijdrage aan afvalstromen.  In het licht van die opgave schetsen bieden zeven succesfactoren perspectief.

Circulariteit gaat over nieuwe materialen en technieken, maar daarmee samenhangend ook over strategie, leerprocessen, en nieuwe samenwerkingsverbanden en businessmodellen. Dit is het geval voor zowel bedrijven intern als extern –  binnen en tussen ketens, en met nieuwe stakeholders. Han van Kleef (Associate lector Innovatie & Ondernemen) en Don D.C.Ropes (Lector/Professor of Learning and Development in Organisations) hebben hierover een artikel gepubliceerd in Holland Management Review (www.hmr.nl).

Download: 

‘Hoe kan een MKB-bedrijf circulair ondernemen? Zeven succesfactoren’ >>