Het behalen van de genoemde mijlpalen vraagt van MRA-overheden om binnen de eigen organisatie te zorgen voor de benodigde competentieontwikkeling voor sturing, uitvoering en monitoring van circulair opdracht geven en inkopen. Dit vormt onderdeel van de Human Capital Agenda, specifiek wat betreft doelgroepen binnen de MRA overheden.

 Als één van de trekkers is gedeputeerde Jan Nico Appelman  al een tijdje onderweg met de opgave. “Inmiddels loopt er een programma onder de Amsterdam Economic Board zodat we de talenten van de toekomst kunnen koppelen aan de banen van de toekomst.” Gedeputeerde Ilse Zaal merkte in dit verband op dat er alleen al voor de energietransitie in de provincie Noord-Holland 16.000 vacatures beschikbaar komen. “Kortom, iedereen is nodig. Laten we daarom inzetten op een leven lang leren. Juist op het gebied van de energietransitie is de mismatch groot.”

Bekijk de presentatie van het onderdeel human capitial >>