De afgelopen jaren hebben de wethouders Robbert Berkhout (Haarlem) en Jan Hoek (Almere) het MRA-programma circulaire economie getrokken. Mogelijk komt hier binnenkort na de vorming van de nieuwe colleges een einde aan. Daarom hebben zij een ‘overdrachtsdocument’ gemaakt, getiteld  ‘De 10 voor circulair.’ Centraal staan tien concrete tips voor de nieuwe lichting duurzaamheidsbestuurders van de MRA.

De tien aanbevelingen doen de beide bestuurders op basis van hun ervaringen rond de uitvoering van het circulaire beleid uitvoering. Inspiratie hiervoor hebben zij onder meer opgedaan tijdens vele bedrijfsbezoeken. Het overdrachtsdocument is naar alle MRA-overheden gestuurd. Dit biedt hen de kans om deze kennisbron te betrekken bij de college-onderhandelingen en bij de uitvoering van de nieuwe coalitieprogramma’s.

Download ‘De 10 voor circulair’ >>