Amsterdam Smart City, het open innovatieplatform voor de Metropoolregio Amsterdam, viert dit jaar haar tienjarig bestaan. Al die jaren werkt het platform samen met bedrijven, bewoners, overheden en kennisinstellingen aan betere straten, buurten en steden in de regio.

In tien jaar tijd is de wereld enorm veranderd. Net als Amsterdam Smart City.  Wat begon als een samenwerking tussen twee partijen, het testen van energieapparaten, veranderde in een publiek-privaat partnerschap van inmiddels 19 deelnemers die samenwerkt aan sociale transities. Wat hetzelfde bleef, was het DNA.

Slimme projecten
Amsterdam Smart City startte in 2009 als een gezamenlijk initiatief van de Amsterdam Innovation Motor en Alliander, de netbeheerder. Samen wilden ze Amsterdam voorbereiden op de toekomst en startten ze verschillende energieprojecten waarin de bewoners centraal stonden. Twee van de belangrijkste projecten uit die tijd waren de Klimaatstraat en Buurzaam Wonen. De slogan toen: ‘Slimme projecten die de wereld zullen veranderen!’

“Veel netbeheerders hadden destijds helemaal geen contact met hun klanten”, vertelt Pallas Agterberg, strategiedirecteur bij Alliander en initiatiefnemer van Amsterdam Smart City. “Integendeel, we kregen instructies om contact met burgers te vermijden. Amsterdam Smart City was heel opmerkelijk, want in dit programma kwamen we in contact met de burger. Voor ons was dit de eerste keer!”

Innoveren mét bewoners
Amsterdam Smart City experimenteerde, testte en leerde dat innoveren met bewoners beter is dan innoveren voor bewoners. Het stimuleren van projecten was de echte kracht van het platform. De scope breidde zich uit van energie alleen naar energie en digitaal, meer partners sloten zich aan en er kwamen nieuwe projecten bij. Amsterdam Smart City promootte de projecten en breidde haar netwerk uit met professionals, innovators en andere geïnteresseerden.

Hét innovatieplatform
Steeds meer thema’s speelden een rol in de ontwikkeling van de stad. Amsterdam Smart City verbond ecosystemen, versterkte partnerschappen en versnelde innovaties. Programmadirecteur Leonie van den Beuken: “Vanaf 2016 waren we hét innovatieplatform voor een toekomstbestendige stad. Met ongelooflijk optimisme proberen we met open ogen de kliffen te omzeilen en slimmer te zijn.” Zij wijst er op dat innovaties weliswaar belangrijke oplossingen creëren, maar dat slimme oplossingen zelf problemen kunnen bevatten. “We zijn niet naïef. We maken geen slimme stad, geen enge stad, maar een wijze en mooie regio. Ik kijk uit naar de komende tien jaar!”

Mooie toekomst voor metropoolregio
Intussen nemen de uitdagingen toe en komen sneller dichterbij. Alles is verbonden. Met nog meer partners pakt Amsterdam Smart City de komende jaren grote maatschappelijke vraagstukken aan waarin mensen de centrale rol spelen. Met optimisme over samenwerking in de toekomst, maar ook met waakzaamheid. Publieke waarden centraal stellen is essentieel voor innovatie. Samen op weg naar betere straten, wijken en steden en een mooie toekomst voor de Metropoolregio Amsterdam!

Bekijk de Prezi en ontdek wie heeft bijgedragen aan dit programma, klik hier