Metropool Regio Amsterdam Elektrisch’ (MRA-E) heeft de grootste concessieovereenkomst in Europa voor openbare laadpunten voor elektrische voertuigen toegekend aan Total. Op basis van deze overeenkomst gaat Total de komende jaren 20.000 nieuwe laadpunten installeren en exploiteren binnen de grenzen van de drie provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (met uitzondering van de steden Amsterdam en Utrecht).

De omvang van de opdracht vloeit voort uit het succes van de al beschikbare EV-laadoplossingen binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) én van Totals expertise met de installatie, exploitatie en het beheer van grote openbare EV-laadnetwerken. De speciale EV-unit binnen Total Nederland, PitPoint clean fuels, was al de belangrijkste laadpuntenexploitant in de MRA-E regio met meer dan 4500 beschikbare openbare laadpunten.

Besparing werk
Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, profiteerden de lokale gemeenten van deze synergie wat hen enorm veel werk bespaarde. De huidige overeenkomst stelt hen in staat om de komende jaren probleemloos het aantal laadpunten te vergroten.

Het nieuwe contract beoogt de explosieve vraag naar openbare laadpunten in Nederland aan te pakken. Het oplaadnetwerk voor Elektrische Voertuigen (EV) strekt zich uit over een gebied met 3,2 miljoen inwoners en dekt ongeveer 15% van de huidige vraag naar EV-laadpunten. Het laadpuntennetwerk zal worden voorzien van 100% duurzaam opgewekte energie (zon en wind) uit Nederland. Daarnaast gaat Total de productie van nieuwe duurzame energie organiseren in de MRA-regio zelf en wordt geleverd aan het MRA-laadpuntennetwerk. Dit stelt EV-automobilisten in staat hun elektrische voertuigen op te laden met duurzame en lokaal opgewekte energie.

In de overeenkomst is verder opgenomen dat Total ook slimme laadtechnologieën zal gaan ontwikkelen en implementeren. Dit maakt zowel een stabiel netbeheer mogelijk ten tijde van hoog elektriciteitsverbruik alsook efficiënt laden wanneer duurzame energie beschikbaar en betaalbaar is.

Metropool Regio Amsterdam Elektrisch
Het project MRA-E is een samenwerkingsverband van overheden in de regio met als doel het elektrisch vervoer in de drie provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht en de gemeenten in deze provincies te stimuleren.