Businesspark Nieuw-Vennep Zuid start als een van de twee eerste businessparken in Nederland met het innovatieve verduurzamingsproject Dienst Collectieve Energieprojecten (DICE). DICE heeft als doel de energietransitie op businessparken te versnellen. Dit gebeurt door gebouweigenaren en ondernemers de informatie en tools te bieden om individueel of collectief verduurzamingsmaatregelen door te voeren.

Businessparken spelen een grote rol in de energietransitie. Hun energieverbruik vormt gezamenlijk ruim 20% van het gehele energieverbruik in Nederland. Daarom is DICE in het leven geroepen door CCS Energie-advies. De tool biedt businessparken inzicht in het terugdringen van hun energieverbruik.

Werkwijze
Het proces is erop gericht concrete verduurzamingsmogelijkheden te identificeren met behulp van big data. Eerst wordt zoveel mogelijk data verzameld over de gebouwen en het park als geheel. Dit gebeurt op basis van onder meer openbare gegevens zoals het kadaster, scans van gebouwen en gedegen toetsing onder klankbordgroepen. Per gebouw wordt op basis van deze gegevens kosteloos een concreet advies opgesteld. Dit geeft inzicht in hoe het pand economisch verantwoord duurzaam en toekomstbestendig gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door lokale opwek van zonne-energie, betere isolatie in gebouwen, de inzet van warmtepompen of het gebruik van led-verlichting. Daarna volgt tevens een advies voor het park als geheel.

Voortrekkersrol
Bij Businesspark Nieuw-Vennep Zuid staan leefbaarheid, schoonheid en veiligheid al jaren hoog in het vaandel. Samen met Bedrijventerrein Apeldoorn Noord, eveneens een locatie met een groen karakter, zijn ze daarom een logische keuze om als eerste van start te gaan met dit nieuwe project.

Thomas Hendriksen, voorzitter van de Vereniging van Eigenaars van Businesspark Nieuw-Vennep Zuid: “Door verduurzaming vroegtijdig op te pakken, zorgen we ervoor dat economische kansen maximaal benut worden. Zo zorgen we samen dat we tegen minimale kosten en met het hoogste rendement de energietransitie doorkomen.”

Meer informatie over het DICE project is te vinden op www.nieuwvennepzuid.nl/dice