Op 28 januari ontvingen vijf MRA-gemeenten een Oorkonde Materialenpaspoort. Alle vijf hebben ze voor minimaal één van hun gebouwen een dergelijk paspoort ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de materiële, circulaire en financiële waarde van het betreffende gebouw. Middels dit initiatief willen MRA en Madaster de circulaire bouweconomie in de regio stimuleren. In totaal hebben nu dertien gemeenten gedurende het traject MRA-Materialenpaspoort een oorkonde ontvangen.

De vijf gelukkigen zijn de gemeenten Beemster, Bloemendaal, Huizen, Uitgeest en Purmerend. “Het materialenpaspoort draagt bij aan het hergebruik van bouwmaterialen in de toekomst en is daarom een belangrijk instrument om dit hergebruik verder te bevorderen”, aldus wethouder Paul van Meekeren van de gemeente Purmerend.

Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg (r.) van de gemeente Diemen reikte tijdens de tweede regiobijeenkomst ‘Gebouwen als grondstoffendepots’ op dinsdag 28 januari de Oorkonde Materialenpaspoort uit

Impuls aan circulaire bouweconomie
De MRA is voor dit traject een samenwerking aangegaan met Madaster; een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Door deelname aan het traject kunnen overheden de circulaire bouweconomie in de regio stimuleren. Gemeenten en provincies in de MRA kregen een materialenpaspoort aangeboden voor één van hun gebouwen. Daarnaast kregen de gemeenten een uitgebreid communicatiepakket aangeleverd, om intern en extern over de inspanningen rondom het materialenpaspoort te communiceren. Tijdens twee regionale bijeenkomsten werden de deelnemers meegenomen met inspirerende verhalen en konden zij ervaringen uitwisselen.

Materialenarchief
Madaster documenteert materialen en gebouwen, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan van elk vastgoedobject een beveiligd webbased materialenpaspoort gegenereerd worden. Het materialenpaspoort bevat informatie over de kwaliteit en de herkomst van materialen, de losmaakbaarheid van producten en hun huidige locatie.  Hierdoor kan de historische, actuele en toekomstige waarde op materiaal-, product-, element-, gebouw-, en portefeuilleniveau worden weergegeven. Het maakt duurzaam (her)gebruik van materialen eenvoudiger met als doel afval binnen de gebouwde omgeving te elimineren.

Regiobijeenkomst
Op de regiobijeenkomst ter afsluiting van het MRA-traject Materialenpaspoort gingen partijen met elkaar in gesprek over gebouwen als grondstoffendepots. Er waren lezingen van Margriet Drijver over de Renovatie Versneller en van Rob Oomen over het rapport van Deloitte Real Estate over hoe materiaalwaarde van gebouwen kan worden verwerkt in de financiële verslaggeving.

Tot slot vertelde Wouter Smit van sloopbedrijf Botellier over de praktijk van hergebruik van materialen. Aan het einde van de middag vond de feestelijke uitreiking plaats van de Oorkonde Materialenpaspoort.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:

  • Madaster: Germien Cox, media@madaster.com, +31 (0)6 526 242 46
  • MRA: Yolanda Musson, jhmmmusson@almere.nl, + 31 (0)6 5364 261