De Europese Commissie heeft het werkprogramma voor 2024 gepubliceerd, inclusief annex en factsheet) van de Europese Commissie. Het programma bevat ook initiatieven op de duurzaamheidsthema’s die relevant zijn voor de MRA.

Voor de MRA relevante initiatieven op het thema circulaire economie zij:

  • In het eerste kwartaal van 2024 zal de Commissie het proces lanceren om een klimaatdoelstelling voor 2040 vast te stellen, om de EU op koers te houden richting klimaatneutraliteit tegen 2050.
  • De Commissie zal in het eerste kwartaal van 2024 een strategie aannemen over geavanceerde materialen voor industrieel leiderschap die moet bijdragen aan de ontwikkeling van veilige, duurzame en circulaire geavanceerde materialen.
  • De Commissie publiceert in het tweede kwartaal van 2024 een evaluatie van de richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) (Richtlijn 2012/19/EU). Kan leiden tot een uitgebreidere herziening onder een nieuwe Commissie.

Commission work programme 2024

Factsheet

Annex

Maandelijkse verschijnt er een EU Update circulaire economie. Deze maakt de kansen en risico’s voortkomend uit EU-wetgeving en financiering, en de impact op de ambities en projecten van de MRA op het thema circulaire economie inzichtelijk.

EU Update voor de MRA