Gemeente Purmerend laat tijdelijke, duurzame woningen bouwen voor mensen in een kwetsbare positie. Om duurzaamheid meetbaar te maken, gebruikt Purmerend GPR Gebouw.

 Het is uniek dat een gemeente zelf verantwoordelijk is voor het bouwen en exploiteren van tijdelijke woningen. Strategisch inkoopadviseur Jules Boterman stemde eerst intern af en organiseerde vervolgens een marktconsulatie. Bedrijven moesten hierbij het realiteitsgehalte per eis uit het conceptprogramma van eisen aangeven. Ook vroeg hij of partijen betere alternatieven wisten dan het voorgestelde GPR Gebouw. Dit was niet het geval.

 

GPR maakt duurzaamheid meetbaar

Nadat de reacties op de marktconsultatie verwerkt waren, is de Europese aanbesteding gepubliceerd. Hierin werd onder andere vastgelegd dat de units verplaatsbaar moeten zijn, zowel op stadsverwarming als all electric (beide gasloos) geleverd moeten kunnen worden en tot 25 jaar moeten worden onderhouden en verplaatst als daar opdracht voor wordt gegeven tegen de kosten die bij inschrijving zijn opgegeven.
Verschillende onderdelen bepalen de gemiddelde GPR-score: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Naast de GPR zijn de inzendingen beoordeeld op onder meer  uitstraling (door deskundigen en omwonenden).

Gemeente is opdrachtgever

Uniek aan dit project is dat de gemeente (en geen woningcorporatie) opdrachtgever is en er via een inschrijvingsstaat steeds nieuwe locaties kan vullen, waarbij nog gekozen kan worden uit all electric of stadsverwarming, het aantal lagen en twee verschillende maten. Zo kunnen er locaties bijkomen en afvallen zonder dat de gemeente opnieuw aan moet besteden als er meer gebouwd moet gaan worden. Ondertussen is voorlopig gegund aan de partij die de hoogste beoordeling heeft gekregen op GPR. De gemeente Purmerend verwacht binnenkort de eerste opdracht te kunnen geven. Naar verwachting zal de eerste locatie zomer 2019 worden opgeleverd.

 Geleerde lessen

Verplaatsbare woningen zijn niet meer gebaseerd op containers  en hoeven er ook niet zo uit te zien. Sterker nog ze kunnen en hoogwaardige en natuurlijke uitstraling krijgen, in de omgeving passen én duurzaam en circulair zijn. Boterman adviseert de markt vroeg en efficiënt te betrekken. Hij vindt GPR een goed instrument om duurzaamheid uit te vragen, objectief te meten en écht het verschil te maken. Daarbij is belangrijk om ook zelf de beloofde GPR voor definitieve gunning zelf onafhankelijk te laten toetsen en deze toets in elk geval nog een keer te doen op basis van de daadwerkelijke gerealiseerde woningen. Verder is het verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium na te denken over het beheer en het bouw- en woonrijpmaken van locaties. Tot slot raadt hij aan ook onderhoud en verplaatsing bij de aanbesteding te betrekken zodat partijen écht geprikkeld worden om kwaliteit te leveren en de units eenvoudig op een andere locatie geplaatst kunnen worden.