Almere wil in 2020 afvalvrij zijn. Om dit te bereiken maakte de stad onder andere gebruik van de innovatiecompetitie Upcycle City. Deze competitie daagde marktpartijen uit slimme oplossingen te bedenken voor de grondstoffen uit de stad.

Almere wil niet alleen het huishoudelijk afval, maar ook de reststromen die ontstaan bij het onderhoud en beheer van de stad op een duurzame manier verwerken. Bijvoorbeeld groenafval, waterplanten, beton, asfalt of straatmeubilair.

Unieke manier van aanbesteden

Aanbesteding op basis van een prijsvraag is uniek. Om dit te kunnen doen, was een aparte procedure binnen de Aanbestedingswet nodig. Het doel van de competitie was om economische bedrijvigheid te stimuleren en realisatie van innovatieve plannen mogelijk te maken. Deze plannen moeten gericht zijn op het maken van producten uit de reststromen van de stad. De competitie werd gepubliceerd op tenderned.nl. Een onafhankelijke jury beoordeelde vervolgens de ingezonden plannen en stelde een ranking op. De winnaar kreeg het recht om als eerste te mogen onderhandelen met de gemeente over onder meer de financiering en de wederzijdse inzet van uren en netwerk.

Onderhandelingen succesvol

De onafhankelijke jury koos twee partijen uit die voldeden aan criteria, onder andere op het gebied van werkgelegenheid en reductie van CO2 uitstoot. Het college is op basis van het juryrapport als eerste de onderhandelingen gestart met recyclingmaatschappij de Vijfhoek die een duurzame betoncentrale wil realiseren. Het gaat daarbij om de productie van gerecycled en groen beton uit bouwpuin en biomassa van de stad met als bijproducten CO2 en biogas. In de overeenkomst waarover beide partijen het nu eens zijn, zijn afspraken gemaakt over de cofinanciering.

Bijzondere rol overheid

Met deze aanbestedingsprijsvraag pakt Almere een rol die meer gericht is op faciliteren en aanjagen van innovaties en het aangaan van een partnerschap. Deze vorm van aanbesteden trekt innovatieve ideeën aan, hoewel de uitkomst onvoorspelbaar is. Almere is tevreden met het resultaat.