De weerstand tegen de energietransitie komt ten dele voort uit de zorg om aantasting van de leefomgeving. De MRA helpt mee om ontwerpers uit te dagen met oplossingen te komen.

What Design Can Do en de Ikea Foundation roepen wereldwijd creatieven op om met ideeën te komen voor ruimtelijke ingrepen, producten, diensten en systemen die het leven in de Metropoolregio Amsterdam combineren met hernieuwbare schone energie.

Koppeling design en energietransitie

De regio Amsterdam blijft op dit moment nog achter bij andere Europese steden qua schone energie. Bijna 60% van alle energie gaat op aan warm water en het verwarmen van huizen. Bovendien staan esthetische overwegingen de introductie van een nieuwe infrastructuur in de weg doordat de metropoolregio Amsterdam ook plaats moet bieden aan cruciale recreatie- en transportfuncties.
De Clean Energy Challenge vraagt om ideeën die energietransitie koppelen aan slimme designoplossingen die passen binnen het stadsgezicht en het landschap in de MRA.

Jury selecteert 25 ideeën

Deze challenge zet in op het mobiliseren van de verbeelding en kracht van ontwerpers om met ideeën te komen om de energietransitie te stimuleren zonder onze leefomgeving aan te tasten. Hoe kunnen we de wijze waarop we energie produceren, distribueren en gebruiken in onze groeiende grootstedelijke gebieden opnieuw vormgeven?
De ingezonden ontwerpen moeten innovatief, praktisch, schaalbaar, betaalbaar en gemakkelijk te begrijpen te zijn. Een onafhankelijke jury selecteert circa 25 kansrijke ideeën die vervolgens via een incubatortraject zullen worden aangescherpt en voor uitvoering gereed worden gemaakt.

Financiële bijdrage MRA

De MRA levert een financiële bijdrage aan de uitvoering van deze challenge en zal daarnaast betrokken zijn bij de beoordeling van de ingediende ideeën. Uiteraard is daarbij de hoop dat een aantal van deze ideeën ook feitelijk toegepast gaat worden in de context van de MRA.

Meer informatie

Op de website van What Design Can Do www.whatdesigncando.com staat meer informatie over de challenge.