In Zaanstad is een belangrijke stap gezet naar een circulaire textielindustrie, door iets te doen aan de groeiende afvalberg van textiel. Hiervoor ondertekenden partijen een samenwerkingsovereenkomst.

Dit is de eerste stap in de oprichting van het Dutch Center for Circulair Textiles (DCCT) dat bedrijven en gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) uit alle schakels van de textielketen met elkaar verbindt: van het inzamelen van gebruikt textiel tot en met de productie van nieuw textiel.

Volumes textiel in de MRA

Wieland Textiles, Brightloops, Loop.a life, Leger des Heils, ReShare en de gemeente Zaanstad ondertekenden op vrijdag 23 november een samenwerkingsovereenkomst.
In de Metropoolregio Amsterdam is het jaaraanbod van textiel beschikbaar als afval ongeveer 36,5 Kton (zo’n 15 kg per inwoner per jaar). Circa 15% van het textiel wordt circulair verwerkt. Het merendeel van de overige 85% wordt laagwaardig verwerkt of doorverkocht naar het buitenland als herdraagbare kleding. Textiel bevat veel mogelijkheden om de hoeveelheid restafval te laten dalen: ruim 28% is als product herbruikbaar, 51% als materiaalhergebruik en 21% is alleen als reststroom te verwerken.

Circulaire textielketen

In een volledig circulaire keten wordt afgedankt textiel in meerdere stappen tot garens of vilt verwerkt om daarvan nieuwe textiele eindproducten van hoogwaardige kwaliteit te maken. Het DCCT, straks gevestigd in Zaanstad, richt zich in eerste instantie op bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam om lokaal de keten te sluiten. Door de samenwerking met verschillende partijen zijn meerdere schakels in de keten verbonden: het inzamelen, de sortering en het maken van hoogwaardige textiele grondstoffen zoals vezels en garens, waarmee nieuwe textiele eindproducten gemaakt worden.

Sluitende business case begin 2019

De partners werken momenteel, met financiële ondersteuning van de Metropoolregio Amsterdam, aan het opstellen van een business case. De voorwaarden om te komen tot een sluitende businesscase zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De partners willen inzicht krijgen in de ontbrekende schakels in de keten; zoals een mechanische vervezelingsinstallatie of machines om te breien of weven. Deze samenwerking is een belangrijke eerste stap voor een volledig circulaire textielketen.