Zaanstad zet al de eerste stappen in de MRA-aanpak Slimme Energie infrastructuur. Onder de werknaam Zaanse Groene is daar begonnen met het onderling rechtstreeks verbinden van lokale gebruikers en producenten.

Alle Zaanse energiegebruikers en energieproducenten vormen zo een nieuw energie-ecosysteem.
Het helpt hen om in gezamenlijkheid vraag en aanbod ter plaatse af te stemmen. Dit zal leiden tot betere beslissingen over zowel energieproductie, energieopwek als (uiteindelijk) investeringen in de infrastructuur: Een Slim Energie Systeem op lokale schaal.

Stapsgewijze aanpak opzetten slimme energie-infrastructuur

Stap 1

Gezamenlijk contract over gezamenlijke opwek en gezamenlijk verbruik.
Dit leidt tot eigenaarschap van de gehele energieketen bij de gebruikers (vooralsnog exclusief infrastructuur).
Monitoring en onderlinge verrekening gebeurt met ICT-voorzieningen.
Het voordeel valt in handen van het lokale collectief.

Stap 2

Investeren van deze vrijval in meer en ook beter renderende lokale opwekcapaciteit/gezamenlijke besparingen.
Spreiden van investeringen in bronnen die op het juiste moment de juiste energie leveren.

Stap 3

Aanwenden lokale flexibiliteit.
Door het gezamenlijk eigenaarschap is vraagsturing eenvoudiger beschikbaar.
Zo vormt de lokale gemeenschap haar eigen gezamenlijke flexmarkt.

Stap 4

Maximaal gebruikmaken van wettelijke ruimte om taken over te nemen (‘right-to-challange’).
Vanuit de Rijksoverheid wordt al geruime tijd voorgesorteerd op het overnemen van publieke taken.

Daar waar het niet mogelijk is om de behaalde voordelen vanuit energie-infrastructuur zelf te benutten, kan bijvoorbeeld gekozen worden voor energieopslag.

Aanvraag Interreg

Zaanse Groene heeft samen met een aantal andere MRA-partners een EU-Interreg-aanvraag ingediend ter ondersteuning van haar concept.