De deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam. Zij zetten zich gezamenlijk in om van de MRA een toekomstbestendige en duurzame regio te maken.

De overheden binnen de MRA realiseren zich dat het de hoogste tijd is voor een transitie naar een circulaire en een energieneutrale economie . De metropoolregio werkt daarom in gezamenlijkheid aan beide thema’s. Samenwerkende overheden kunnen écht betekenis hebben bij de omslag in de regio.

circulair

De overheden in de MRA willen met elkaar samenwerken in de omslag naar een circulaire economie. Want zo kunnen zij echt betekenis hebben bij die omslag in de regio. Bijvoorbeeld door circulair in te kopen, door belemmeringen voor ondernemers weg te nemen en door een goede lange termijn circulaire beleidsvisie neer te zetten, waar ondernemers op kunnen investeren.

Lees meer...

energie

De MRA heeft het versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als een van de zeven ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete, gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet.

Lees meer...
Metropool regio Amsterdam