In 2017 verscheen een eerste versie van de leidraad naar circulaire openbare verlichting. Circulariteit stond toen nog in de kinderschoenen en het was lastig om goede voorbeelden te vinden. Inmiddles zijn vrijwel alle overheden en marktpartijen met het thema bezig. Met het oog op alle nieuwe ontwikkelingen is de leidraad grondig herschreven.

De leidraad is gemaakt voor iedereen die actief is in het werkveld openbare verlichting: overheden, leveranciers, installateurs, adviseurs, lichtontwerpers, etc. Centraal staat de vraag hoe invulling te geven aan circulariteit. Het nieuwe document bevat, naast actuele informatie, veel concrete tips.

Voor de actualisatie zijn gesprekken gevoerd met overheden en marktpartijen en is literatuuronderzoek gedaan. Ook de werkgroep ‘OVL Circulair’ en het ‘Atelier Lichtontwerp’ van OVLNL leverden een bijdrage. De actualisatie is financieel mogelijk gemaakt door Stichting OVLNL en door Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Actualisatie leidraad Circulariteit openbare verlichting >>