Ondernemers in de circulaire economie ervaren regelmatig belemmeringen bij het opbouwen van hun businessvoorbeeld. De MRA wil daar samen met de partners iets aan doen door de expertise bij overheidsinstanties uit te wisselen.

In veel sectoren waar productieresiduen en reststromen ontstaan, is het lastig deze in de kringloop te houden. Denk aan de agro- en sierteeltsector, de voedingsindustrie en de bouw. Ondernemers in de circulaire economie ervaren regelmatig belemmeringen bij het opbouwen van hun businessvoorbeeld. Dat kunnen ruimtelijke belemmeringen zijn (bijvoorbeeld vergunningen) of juridische, milieutechnische, ja zelfs communicatieve hobbels. De MRA wil daar samen met de provincies Noord-Holland, Flevoland, de omgevingsdiensten en gemeenten iets aan doen door de expertise bij overheidsinstanties uit te wisselen. En ondernemers een laagdrempelige toegang te geven om belemmeringen aan te dragen.

Platform

Op initiatief van de Metropoolregio Amsterdam is er inmiddels een platform opgericht van de MRA, omgevingsdiensten, het Rijk en de provincies Noord-Holland en Flevoland. Op dit moment wordt gewerkt aan de benodigde samenwerkingsafspraken en een laagdrempelig loket om belemmeringen op het gebied van wet & regelgeving op te halen en zo mogelijk weg te nemen. Zo willen we ervoor zorgen dat klachten bij de juiste overheid afgehandeld worden en niet tussen wal en schip belanden. Ook streven we ernaar om de diverse loketten op het gebied van belemmeringen met elkaar te verbinden. Het platform komt regelmatig bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen. Samen zoeken we naar oplossingen, óók als deze belemmeringen voortkomen uit nationale- of zelfs Europese wet- en regelgeving (bijvoorbeeld via lobby). De MRA is ook vertegenwoordigd in de Taskforce Afvalstoffen, die zich op landelijk niveau zal bezighouden met belemmeringen voor de circulaire economie.

Formulier

Ondernemers die problemen ervaren met wetgeving en/of beleid op het gebied van de circulaire economie, kunnen deze kenbaar maken bij het platform. Hiervoor is een reactieformulier gemaakt. Ieder aangereikt knelpunt wordt binnen het platform behandeld en de indiener ontvangt hiervan bericht.

Naar het formulier >