Inzicht belemmerde wetgeving en beleid

Het doel is inzicht te verschaffen in belemmerende wetgeving en beleid op het gebied van circulaire economie zodat deze (waar nodig en mogelijk) kan worden aangepast. Dit kan op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau zijn. Indien u praktijkvoorbeelden hebt, wordt u verzocht dit formulier in te vullen.

  • Zoals: de Provincie, het Rijk (programma Ruimte en Regels)