Vanuit een samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (Provincies Noord-Holland, Flevoland, gemeenten, Omgevingsdiensten, Rijksprogramma Ruimte en Regels en Port of Amsterdam) werken wij aan het in kaart brengen van initiatieven en ervaringen op het gebied van (vergaande) recycling en circulaire materiaalstromen.

Hierbij richten we ons specifiek op belemmeringen van landelijke en Europese regelgeving en beleid. Deze belemmeringen kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat een bedrijf afziet van duurzame en/of circulaire initiatieven.

Inzicht belemmerde wetgeving en beleid

Het doel is om het Rijk inzicht te verschaffen in belemmerende wetgeving en beleid zodat deze (waar nodig en mogelijk) kan worden aangepast.

 

Indien u praktijkvoorbeelden hebt, wordt u verzocht dit formulier in te vullen.

  • Zoals: de Provincie, het Rijk (programma Ruimte en Regels)