De komende jaren krijgt de inzameling van textiel in de MRA een flinke impuls. Vliegwiel hiertoe vormt de Green Deal Textiel. Met name het stimuleren van de circulaire inkoop van bedrijfskleding krijgt aandacht. Gezien de slagkracht van alle MRA-partners kan het hele land van deze aanjaagrol profiteren.  

Hans Bon, directeur Wieland Fibresort, omarmt de nieuwe textielkoers van de metropool. Zijn bedrijft werkt al volop met circulair textiel, liet hij weten. “Wieland Textiles is eigenlijk een gewoon sorteerbedrijf, maar wel ontstaan vanuit een ideaal. Zo’n vijftien jaar geleden zagen we overal in het land enorm veel containers met textielafval. Wij hebben daarom een proces ontwikkeld om de industrie zuivere materialen aan te leveren zonder knopen en ritsen. Dat is gelukt.”

Wieland Fibresort richt zich op hergebruik van textiel, in de meest ultieme vorm. “Geen droom is ons te gek. Letterlijk elk kledingstuk en elke vezel willen we opnieuw benutten. En daarvoor bedenken we spannende, nieuwe technische innovaties. Dat maakt ons anders dan alle andere bedrijven.” In zogeheten Fiber Farms verwerkt zijn bedrijf – als enige ter wereld – op grote schaal niet-herdraagbaar post-consumenten textiel tot een waardevolle, volledig circulaire grondstof voor de kledingindustrie. Dat levert een uniek product op: PCC (Post Consumer Clippings). “Een zuivere, homogene en (ja!) traceerbare grondstof voor de textiel-maakindustrie, gewonnen uit ogenschijnlijk waardeloos afval. Het kan dus wel.”

Gevraagd naar de mooiste ontwikkeling tot dusver aarzelde Bon geen moment. “Zij zit op de eerste rij. Mevrouw Van Veldhoven heeft een fantastische textielnotitie geschreven. Die heeft zoveel dynamiek gegeven. In plaarts van dat wij moeten duwen, begint de textielwereld nu aan ons te trekken.” Bon heeft wel een dringende boodschap aan de MRA-wethouders. “Ik wil u meegeven om op te houden met het vragen van geld voor de inzameling van textiel van bewoners, dat zou enorm veel schelen.”

Bekijk filmpje over circulair textiel >>