Zo goed mogelijk omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Dat is de kern van klimaatadaptatie. Met het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad heeft het eerste Zaanse Uitvoeringsplan klimaatadaptatie vastgesteld. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Met klimaatadaptatie bereiden we ons zo goed mogelijk voor op extremere weersomstandigheden. Zodat we op een goede manier in onze omgeving kunnen blijven wonen, werken en leven. In 2050 willen we een klimaatbestendige stad zijn. Aan de slag!’ Het uitvoeringsplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het Zaanse Uitvoeringsplan klimaatadaptatie richt zich op vier punten. De inrichting van de openbare ruimte, het landschap, het betrekken van bewoners en bedrijven en het realiseren van koppelkansen. Breunesse: ‘Klimaatadaptatie biedt veel kansen, want met maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, investeren we in onze stad. Meer groen, prettiger wonen, veel plekken om buiten te zijn, waar je van de natuur kunt genieten. Ruimte voor biodiversiteit. Tegelijkertijd hebben we een grote woningbouwopgave, we moeten verder verdichten. Als we niets veranderen, vergroten we het probleem. Want er ontstaat meer hittestress en minder ruimte voor het water. Dit vraagt dus om een andere manier van kijken naar de stad, een andere manier van bouwen. En ‘we’ dat zijn we allemaal, niet alleen de gemeente maar iedereen die een huis, een bedrijf of grond bezit in Zaanstad kan een bijdrage leveren.’ Eén van de projecten die bij deze aanpak aansluit, is de ontwikkeling van een visie op Polder Westzaan.

Concrete maatregelen
Een aantal maatregelen uit het uitvoeringsplan klimaatadaptatie illustreren hoe divers de uitdagingen en mogelijkheden zijn.

  • Nieuwe of vernieuwde wegen worden zo aangelegd, dat zij meer water kunnen bergen. Denk aan putten in het midden van de weg, waarbij het diepste punt het midden van die weg is.
  • Meer koele plekken in de stad creëren, zodat inwoners ook op de heetste dagen verkoeling kunnen opzoeken.
  • Bij bouwplannen voldoende plekken aanleggen waar het water naartoe kan. Denk aan sloten en wadi’s.
  • Bomen planten die beter tegen periodes van langdurige droogte kunnen.
  • Ontwikkelaars verplichten om kansen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit mee te nemen in hun plannen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De overheid is niet alleen aan zet. Over klimaatadaptatie zijn gesprekken gevoerd met inwoners, woningcorporaties, marktpartijen, buurgemeenten en het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Breunesse: ‘Wij nemen onze verantwoordelijkheid, we kunnen kaders stellen voor bijvoorbeeld nieuwbouw. Maar op heel veel ontwikkelingen – bv tuinen van particulieren – hebben we alleen effect via bewustwording, storytelling en subsidie effect. Meedoen aan bijvoorbeeld het NK Tegelwippen is een manier om onze inwoners en ondernemers op te roepen om te vergroenen.’

Persbericht Gemeente Zaanstad, 03-05-2021