Zaanstad is de eerste gemeente in Nederland die grootschalig energie inkoopt bij een lokale energie-coöperatie. Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt: “Het college investeert op deze manier in de doorontwikkeling van een lokale energie-coöperatie. Daarnaast gaat onze energierekening omlaag.”

De Zaanse energie-coöperatie WeSpark is in 2018 gestart met als doel in de Zaanstreek opgewekte energie te leveren aan Zaanse bedrijven en huishoudens. De recente overstap van gemeente Zaanstad naar WeSpark is een belangrijke stap in de doorontwikkeling van lokale energiecoöperaties. In zo’n coöperatie wordt duurzame energie lokaal opgewekt én afgenomen, zonder tussenkomst van wederpartijen en grote energiebedrijven.

Wethouder Baerveldt: ‘Zaanstad sluit zich aan bij lokale energie-cooperatie WeSpark’
Foto: Bart Homburg

 

Winsten worden door de coöperatie geïnvesteerd in lokale, duurzame projecten. Op termijn moet dit leiden tot lagere energieprijzen voor alle Zaanse inwoners en bedrijven die zich aansluiten bij de energie-coöperatie. Wethouder Baerveldt: “Naast lagere prijzen voor onze inwoners vindt het college het belangrijk dat de coöperatie investeert in uitbreiding van de lokale opwekcapaciteit.”

Besparing op energierekening
Robert Hemmen, directeur WeSpark, geeft aan dat Zaanstad door haar deelname aan de coöperatie dit jaar naar verwachting 10% tot 25% bespaart aan energiekosten. Dat is een forse besparing voor de gemeente die voor alle gemeentelijke gebouwen en installaties circa 11.000 MWh stroom en 500.000 m3 gas verbruikt. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van 3.500  huishoudens. Het gaat om ruim 1.000 aansluitingen voor onder andere openbare verlichting, pompen, gemalen en riolen, bruggen en verkeersinstallaties. Daarnaast gaat het om het energieverbruik in kantoren, sporthallen en andere gebouwen die eigendom zijn van de gemeente.

Lokale betrokkenheid
WeSpark is onderdeel van het Europese project EMPOWER 2.0, dat mede mogelijk gemaakt wordt door het Interreg North Sea Region (NSR) programma van de Europese Unie. Onder leiding van gemeente Zaanstad is een samenwerking van 14 partners in Nederland, België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk gevormd. Het doel van EMPOWER 2.0 is om lokale betrokkenheid en lokaal eigenaarschap in de energietransitie te vergroten.