Meerdere warmteproducenten en -leveranciers op één net. Een open warmtenet dus. De Vereniging Eigen Huis pleit er al langer voor. De gemeente Zaanstad gaat het realiseren. Een biomassacentrale die op dit moment wordt gebouwd moet volgend jaar als eerste warmte aan het open net leveren.

Onlangs is de aanleg van de eerste fase van het nieuwe Zaans warmtenet gestart. Het warmtenet moet 2200 adressen gaan bedienen. Het wordt een open net, dat wil zeggen dat het niet een initiatief is van één marktpartij, maar dat meerdere warmtebronnen of leveranciers gebruik kunnen maken van het leidingennetwerk. Voorlopig nog wordt de biomassacentrale van Bio Forte Zaanstad de enige warmtebron van het netwerk. Energiebedrijf ENGIE treedt op als warmteleverancier voor de afnemers. Maar in de toekomst moet het warmtenet ook door andere partijen van warmte worden voorzien. De Zaanse industrie kan dan bijvoorbeeld haar restwarmte aan het net leveren.

Wellicht dat er in de toekomst ook nog een geothermiebron aan het net kan worden gekoppeld. Volgens de gemeente Zaanstad zal dit het warmtenet nog duurzamer maken. Ook kunnen naast Engie ook andere partijen als leverancier voor de klant optreden. Dit zorgt ervoor dat er een concurrerend systeem ontstaat wat meer keuze voor de klant betekent. Bij veel warmtenetten is dit niet het geval, daar is sprake van een geïntegreerd systeem, waarbij de eigenaar van het warmtenet zowel producent als distributeur en leverancier is. Dit geeft de warmteleverancier een monopolie. In de Warmtewet is overigens geregeld dat de afnemer volgens het Niet-Meer-Dan-Anders-principe nooit meer hoeft te betalen voor warmte dan dat hij in dezelfde situatie voor gas had betaalt.

Projectwebsite
Ga voor meer informatie naar de projectwebsite: warmtenet.zaanstad.nl

Bron: Nieuwsbrief InstallatieProfs